Ordine emise de ANAF in ianuarie – februarie 2008

71

1. OpANAF nr.1/2008 din 03-01-2008
ORDIN al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de declaratii informative

2. OvpANAF nr.38/2008 din 09-01-2008
ORDIN al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea Normelor privind procedurile simplificate de vamuire, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 5465/2007

3. OpANAF nr.71/2008 din 14-01-2008
ORDIN al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind organizarea si functionarea Comisiei de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

4. OpANAF nr.89/2008 din 16-01-2008
ORDIN al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind procedura de solutionare a contestatiilor inregistrate la Directia generala de administrare a marilor contribuabili pana la data de 1 octombrie 2007 si nesolutionate pana la data de 31 decembrie 2007

5. OpANAF nr.94/2008 din 17-01-2008
ORDIN al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata”

6. OpANAF nr.101/2008 din 21-01-2008
ORDIN al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

7. OpANAF nr.131/2008 din 30-01-2008
ORDIN al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294 /2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic

8. OpANAF nr.134/2008 din 30-01-2008
ORDIN al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Listei contribuabililor inactivi si Listei contribuabililor reactivati

9. OpANAF nr.135/2008 din 30-01-2008
ORDIN al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 586/2006 pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi si a Listei contribuabililor reactivati

10. OpANAF nr.222/2008 din 08-02-2008
ORDIN al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind continutul dosarului preturilor de transfer

11. OvpANAF nr.349/2008 din 08-02-2008
ORDIN al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea si completarea Normelor de autorizare a regimurilor vamale economice, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 7.789/2007

12. OvpANAF nr.356/2008 din 11-02-2008
ORDIN al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind modificarea Ordinului vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 9250/2006 pentru aprobarea Normelor privind functionarea Laboratorului vamal central si modalitatea de efectuare a analizelor

13. OpANAF nr.254/2008 din 8-02-2008
ORDIN al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului si continutului formularului (301) „Decont special de taxa pe valoarea adaugata”

14. OpANAF nr.258/2008 din 20-02-2008
ORDIN al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind aprobarea Procedurii de control intern si revizie a activitatii desfasurate de structurile centrale si teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

extra1: vezi si Ordine emise de MEF in ianuarie – februarie 2008
extra2: vezi si articolul Reglemetari fiscale actualizate si consolidate

- Publicitate -

1 COMENTARIU