Impozitul pe mijloacele de transport in cazul unui contract de leasing financiar

293

Normele de aplicare (pct. 95^1) ale art. 261 din Codul Fiscal precizeaza:
(…) Pentru contractele de leasing incheiate dupa data de intai ianuarie 2007, locatarul are obligatia depunerii unei declaratii fiscale la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale competente, insotita de o copie a contractului de leasing, in termen de 30 de zile de la data incheierii contractului de leasing.
(2) Documentele ce trebuie sa insoteasca declaratia fiscala a contribuabililor ce utilizeaza mijloace de transport in calitate de locatar sunt:
(…)
B. pentru mijloacele de transport care fac obiectul unui contract de leasing financiar, incheiate dupa data de 1 ianuarie 2007:
a) copie a contractului de leasing;
b) copie a procesului-verbal de predare-primire a mijlocului de transport;
c) documentul de atribuire a codului de identificare fiscala, potrivit art. 69 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (copie a actului de identitate/certificat de inregistrare/certificat de inregistrare fiscala, dupa caz).

In consecinta, impozitul pe mijloacele de transport luate in leasing se datoreaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare depunerii documentelor mai sus prezentate.

adaptarea raspuns ANAF

- Publicitate -