CNPAS: Comunicat referitor la OUG 58/2010 – Precizari privind CAS (pensii) a persoanelor fizice care realizeaza venituri de natura profesionala

115

COMUNICAT 24 august 2010 – Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale
Avand in vedere ca incepand cu data de 1 iulie 2010 au intrat in vigoare prevederile OUG nr.58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.573/2003 privind Codul Fiscal si alte masuri financiar-fiscale, Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale

face urmatoarele precizari:

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal si alte masuri financiar–fiscale, reglementeaza, printre altele si asigurarea in sistemul public de pensii a persoanelor fizice care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale. În vederea aplicarii prevederilor acestui act normativ, s-a aprobat H.G. nr. 791/2010 pentru modificarea si completarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

 Modelul de declaratie de asigurare prevazut de Anexa nr.2 la H.G. nr. 791/2010 [.PDF] se regaseste si pe site-ul Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale( www.cnpas.org), la Sectiunea Contributii;

 Declaratia de asigurare se depune pana la data de 25 a lunii pentru luna anterioara celei in care s-au realizat venituri de natura profesionala, la casa teritoriala de pensii din raza de domiciliu sau de resedinta a persoanelor asigurate. Pentru Municipiul Bucuresti, declaratia de asigurare se depune la Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti;

 Persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, datoreaza contributii individuale de asigurari sociale in cota de 10,5 % din venitul net realizat.
Venitul net realizat este determinat in cazul contabilitatii in partida simpla, ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile aferente realizarii venitului, conform prevederilor Codului Fiscal, iar in cazul normelor anuale de venit este determinat pe baza acestor norme anuale de venit;

 Venitul net asigurat nu poate depasi plafonul de 5 salarii medii brute pe economie. Pentru anul 2010, salariul mediu brut pe economie este de 1.836 lei;

 În vederea evitarii dublei impuneri, in baza uneia si aceleiasi calitati (persoana care realizeaza in mod independent venituri de natura profesionala), este exclus ca, pentru aceeasi luna, sa se efectueze o plata a contributiei de asigurari sociale pentru declaratia depusa in baza Legii nr.19/2000 si o alta pentru declaratia depusa in baza art.III din OUG nr.58/2010.

Precizam ca activitatile desfasurate in mod independent, care genereaza venituri din profesii libere, precum si drepturile de autor si drepturile conexe definite conform prevederilor Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, nu pot fi reconsiderate ca activitati dependente. Persoanele care se regasesc in aceasta situatie se asigura, obligatoriu, potrivit prevederilor OUG nr. 58/2010, pe declaratia de asigurare mentionata mai sus. Cota de contributie de asigurari sociale este de 10,5% din venitul net realizat.

 Referitor la incasarea contributiilor reprezentand “Contributia de asigurari sociale de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional”, Ministerul Finantelor Publice a aprobat completarea indicatorilor privind finantele publice prin introducerea subcapitolului 21.03.09 la capitolul “Contributiile asiguratilor”.
Casele teritoriale de pensii vor comunica indicativul contului in care se va face colectarea contributiilor.

Biroul de presa al CNPAS, 24 august 2010 [sursa: cnpas.org]

- Publicitate -

2 COMENTARII

 1. in BUCURESTI, conform informatiilor de pe siteul Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti (http://www.cpmb.rdsnet.ro/) :

  Declaratia privind asigurarea in sistemul public de pensii se poate trimite si prin posta pe adresa Calea Vitan,nr. 6,sector 3, pana la data de 25 a lunii pentru luna anterioara in care s-a realizat venitul.

  Declaratiile se pot transmite si pe adresa de E-mail: <del datetime="2010-08-26T11:27:47+00:00">cpmb@cnpas.org</del> contracte.bucuresti@cnpas.org

  Acte necesare pentru depunerea dosarului cf. OUG.58.2010

  1. Copie CI/BI titular

  2. Procura sau imputernicire daca este necesar

  3. Certificat de inregistrare fiscala (PFA)

  4. Copie dupa decizia de impunere la circa financiara (unde este inregistrata persoana cu venituri suplimentare)

  5. Declaratia pe propria raspundere ca detine venitul mentionat in declaratie.

 2. Conform informatiilor de pe siteul Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti (http://www.cpmb.rdsnet.ro/), Incasarea contributiilor de asigurari sociale datorate in baza OUG 58/2010 se face in urmatoarele conturi de trezorerie :

  Conturi trezorerie pentru plata contributiei de asigurari sociale pentru asiguratii individuali:

  SECT.1 RO26 TREZ 701 22210309XXXXX

  SECT.2 RO48 TREZ 702 22210309XXXXX

  SECT.3 RO70 TREZ 703 22210309XXXXX

  SECT.4 RO92 TREZ 704 22210309XXXXX

  SECT.5 RO17 TREZ 705 22210309XXXXX

  SECT.6 RO39 TREZ 706 22210309XXXXX

  Beneficiar: Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti

  Cui 13601150

  Obiectul platii OUG.58/2010