OpANAF 1415/2009 – Documente si formulare utilizate in activitatea de inspectie fiscala la persoane fizice

448

OpANAF nr. 1415/2009 din 11 august 2009 privind aprobarea modelului si continutului unor documente si formulare utilizate in activitatea de inspectie fiscala la persoane fizice
2009-08-26 – Data intrarii in vigoare: 26 August 2009
2009-08-26 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 591 din 26 august 2009

ORDIN nr. 1.415 din 11 august 2009 privind aprobarea modelului si continutului unor documente si formulare utilizate in activitatea de inspectie fiscala la persoane fizice

- Publicitate -

În temeiul dispozitiilor art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
avand in vedere prevederile art. 86, 109 si art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si pct. 106.1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.050/2004,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba modelul si continutul urmatoarelor documente utilizate in activitatea de inspectie fiscala la persoane fizice:
a) Raport de inspectie fiscala, incheiat la persoane fizice, prevazut in anexa nr. 1a);
b) Instructiunile privind continutul si obiectivele minimale ale Raportului de inspectie fiscala, incheiat la persoane fizice, prevazute in anexa nr. 1b);
c) Raport de inspectie fiscala pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, incheiat la persoane fizice, prevazut in anexa nr. 2a);
d) Instructiunile privind continutul si obiectivele minimale ale Raportului de inspectie fiscala pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, incheiat la persoane fizice, prevazute in anexa nr. 2b).
ART. 2
Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare utilizate in activitatea de inspectie fiscala la persoane fizice:
a) Decizie de impunere privind impozitul pe venit, stabilit de inspectia fiscala, pentru persoane fizice care realizeaza venituri impozabile din activitati economice nedeclarate organelor fiscale, prevazuta in anexa nr. 3a);
b) Instructiunile de completare a formularului „Decizie de impunere privind impozitul pe venit, stabilit de inspectia fiscala, pentru persoane fizice care realizeaza venituri impozabile din activitati economice nedeclarate organelor fiscale”, prevazute in anexa nr. 3b);
c) Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularului „Decizie de impunere privind impozitul pe venit, stabilit de inspectia fiscala, pentru persoane fizice care realizeaza venituri impozabile din activitati economice nedeclarate organelor fiscale”, prevazute in anexa nr. 3c);
d) Decizia de impunere pentru solutionarea, la persoane fizice, a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, prevazuta in anexa nr. 4a);
e) Instructiunile de completare a formularului „Decizia de impunere pentru solutionarea, la persoane fizice, a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare”, prevazute in anexa nr. 4b);
f) Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularului „Decizia de impunere pentru solutionarea, la persoane fizice, a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare”, prevazute in anexa nr. 4c);
g) Decizia de impunere privind taxa pe valoarea adaugata si alte obligatii fiscale stabilite de inspectia fiscala la persoane fizice, care realizeaza venituri impozabile din activitati economice nedeclarate organelor fiscale, prevazuta in anexa nr. 5a);
h) Instructiunile de completare a formularului „Decizia de impunere privind taxa pe valoarea adaugata si alte obligatii fiscale stabilite de inspectia fiscala la persoane fizice, care realizeaza venituri impozabile din activitati economice nedeclarate organelor fiscale”, prevazute in anexa nr. 5b);
i) Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularului „Decizia de impunere privind taxa pe valoarea adaugata si alte obligatii fiscale stabilite de inspectia fiscala la persoane fizice, care realizeaza venituri impozabile din activitati economice nedeclarate organelor fiscale”, prevazute in anexa nr. 5c).
ART. 3
Competenta de a stabili obligatii fiscale pentru persoane fizice care realizeaza venituri impozabile din activitati economice nedeclarate organelor fiscale revine organelor fiscale cu atributii de administrare a veniturilor statului.
ART. 4
Prin exceptie de la art. 3, competenta de a stabili obligatii fiscale pentru persoane fizice care realizeaza venituri impozabile din activitati economice nedeclarate organelor fiscale revine si organelor de inspectie fiscala care au constatat, prin actiuni de inspectie fiscala, ca persoana fizica a obtinut venituri impozabile.
ART. 5
(1) Obligatiile fiscale vor fi stabilite de organele de inspectie fiscala la persoane fizice care realizeaza venituri impozabile din activitati economice nedeclarate organelor fiscale, numai pentru perioada in care s-a constatat ca acestea au desfasurat activitatea.
(2) Daca activitatea a fost desfasurata pe parcursul mai multor ani fiscali, atunci impozitul pe venit va fi stabilit pe fiecare an fiscal.
ART. 6
Rezultatele actiunilor de inspectie fiscala, efectuate la persoane fizice care realizeaza venituri impozabile din activitati economice nedeclarate organelor fiscale, se inscriu in raportul de inspectie fiscala prevazut la art. 1 lit. a) si stau la baza emiterii Deciziei de impunere privind impozitul pe venit, stabilit de inspectia fiscala, pentru persoane fizice care realizeaza venituri impozabile din activitati economice nedeclarate organelor fiscale si/sau a Deciziei de impunere privind taxa pe valoarea adaugata si alte obligatii fiscale stabilite de inspectia fiscala la persoane fizice, care realizeaza venituri impozabile din activitati economice nedeclarate organelor fiscale, dupa caz.
ART. 7
Rezultatele actiunii de inspectie fiscala, efectuata la persoane fizice, pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, se inscriu in raportul de inspectie fiscala prevazut la art. 1 lit. c) si stau la baza emiterii deciziei de impunere pentru solutionarea, la persoane fizice, a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare sau a deciziei de nemodificare a bazei de impunere, dupa caz.
ART. 8
Actele administrative fiscale emise de organele de inspectie fiscala in sarcina persoanelor fizice care realizeaza venituri impozabile din activitati economice nedeclarate organelor fiscale se comunica organului fiscal unde persoana fizica are domiciliul fiscal, potrivit legii.
ART. 9
Prin exceptie de la art. 8, Decizia de impunere pentru solutionarea, la persoane fizice, a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare sau Decizia de nemodificare a bazei de impunere, emise de organele de inspectie fiscala, se comunica organului fiscal unde persoana fizica este inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata.
ART. 10
Pentru emiterea Deciziei de nemodificare a bazei de impunere se va utiliza formularul „Decizie privind nemodificarea bazei de impunere”, cod MFP 14.13.02.99/3, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.267/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 738 din 29 august 2006, cu modificarile ulterioare.
ART. 11
În cazul unei asocieri intre persoane fizice care desfasoara activitati economice, actele administrative fiscale privind impozitul pe venit se emit pentru fiecare persoana fizica pentru care organele de inspectie fiscala au stabilit obligatii fiscale.
ART. 12
(1) Directia generala de tehnologia informatiei va elabora aplicatia informatica pentru crearea bazei de date cu rezultatele inspectiei fiscale la persoane fizice si editarea automata a formularelor „Decizie de impunere privind impozitul pe venit, stabilit de inspectia fiscala, pentru persoane fizice care realizeaza venituri impozabile din activitati economice nedeclarate organelor fiscale”, „Decizia de impunere pentru solutionarea, la persoane fizice, a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare” si „Decizia de impunere privind taxa pe valoarea adaugata si alte obligatii fiscale stabilite de inspectia fiscala la persoane fizice care realizeaza venituri impozabile din activitati economice nedeclarate organelor fiscale”.
(2) Pana la implementarea aplicatiei informatice, formularele prevazute la alin. (1) se vor edita si completa manual.
ART. 13
Directia generala coordonare inspectie fiscala, Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 14
Anexele nr. 1a), 1b), 2a), 2b), 3a)-3c), 4a)-4c), 5a)-5c) fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 15
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Sorin Blejnar
Bucuresti, 11 august 2009.
Nr. 1.415.

- Publicitate -