OpANAF 1415/2009 – Documente si formulare utilizate in activitatea de inspectie fiscala la persoane fizice

471

ANEXA 1a)
Nr. …../data ….
APROBAT Functia ……….. Numele si prenumele, …………….
Semnatura si stampila

RAPORT DE INSPECTIE FISCALA
incheiat la persoana fizica ………….
la data de …………

CAPITOLUL I
Date despre inspectia fiscala

1. Date despre inspectia fiscala
2. Baza legala pentru efectuarea inspectiei fiscale

CAPITOLUL II
Datele de identificare ale contribuabilului

1. Numele, initiala tatalui si prenumele persoanei
2. Codul de identificare fiscala, care poate fi:
– codul numeric personal;
– numarul de identificare fiscala (pentru persoanele fizice care nu detin cod numeric personal);
3. Codul de inregistrare fiscala in scopuri de TVA (pentru persoana fizica impozabila inregistrata in scopuri de TVA)
4. Date privind domiciliul fiscal al persoanei fizice
5. Date privind locul sau locurile unde a desfasurat activitatea

CAPITOLUL III
Constatari privind taxa pe valoarea adaugata

1. Stabilirea calitatii de persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA
2. Perioada verificata
3. Verificarea depunerii deconturilor de taxa pe valoarea adaugata
4. Stabilirea bazei de impozitare si calculul taxei pe valoarea adaugata, cu prezentarea motivului de fapt si a temeiului de drept
5. Calculul obligatiilor fiscale accesorii
6. Amenzi

CAPITOLUL IV
Constatari privind impozitul pe venit

1. Perioada supusa inspectiei fiscale
2. Constatarile fiscale, cu prezentarea motivului de fapt si a temeiului de drept
1.1. Identificarea activitatii desfasurate
1.2. Stabilirea bazei impozabile
1.3. Stabilirea impozitului pe venit
3. Calculul obligatiilor fiscale accesorii
4. Amenzi aplicate

CAPITOLUL V
Constatari privind alte obligatii fiscale datorate bugetului general consolidat

1. Perioada supusa inspectiei fiscale
2. Constatarile fiscale, cu prezentarea motivului de fapt si a temeiului de drept
3. Calculul obligatiilor fiscale accesorii
4. Amenzi aplicate

CAPITOLUL VI
Discutia finala cu contribuabilul

1. Prezentarea punctului de vedere al contribuabilului
2. Consideratii asupra punctului de vedere al contribuabilului

CAPITOLUL VII
Sinteza constatarilor inspectiei fiscale

1. Taxa pe valoarea adaugata
2. Impozitul pe venit
3. Alte obligatii fiscale datorate bugetului general consolidat

CAPITOLUL VIII
Anexe

Întocmit
Organe de inspectie fiscala
Numele si prenumele,
…………….
Functia si semnatura
…………….

Avizat
Sef serviciu/birou,
Numele si prenumele,
……………
Semnatura
……………

- Publicitate -