OpANAF 1415/2009 – Documente si formulare utilizate in activitatea de inspectie fiscala la persoane fizice

475

ANEXA 2a)

APROBAT Functia ……….. Numele si prenumele …………….
Semnatura si stampila

Nr. …../data ….

RAPORT DE INSPECTIE FISCALÃ pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, incheiat la persoana fizica ……… la data de …..

CAPITOLUL I
Date despre inspectia fiscala

1. Date despre inspectia fiscala
2. Baza legala pentru efectuarea inspectiei fiscale

CAPITOLUL II
Datele de identificare ale contribuabilului

1. Numele, initiala tatalui si prenumele persoanei
2. Codul de identificare fiscala, care poate fi:
– codul numeric personal;
– numarul de identificare fiscala (pentru persoanele fizice care nu detin cod numeric personal);
3. Codul de inregistrare fiscala in scopuri de TVA
4. Date privind domiciliul fiscal al persoanei fizice
5. Date privind locul sau locurile unde a desfasurat activitatea

CAPITOLUL III
Constatari privind solutionarea decontului/deconturilor de taxa pe valoarea adaugata cu sume negative cu optiune de rambursare

1. Stabilirea calitatii de persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA
2. Perioada verificata
3. Verificarea deconturilor de TVA
4. Verificarea bazei de impozitare si a modului de calcul al taxei pe valoarea adaugata, cu prezentarea motivului de fapt si a temeiului de drept
5. Calculul obligatiilor fiscale accesorii
6. Amenzi

CAPITOLUL IV
Discutia finala cu contribuabilul

1. Prezentarea punctului de vedere al contribuabilului
2. Consideratii asupra punctului de vedere al contribuabilului

CAPITOLUL V
Sinteza constatarilor inspectiei fiscale

1. TVA solicitata la rambursare
2. TVA stabilita suplimentar
3. TVA respinsa la rambursare
4. TVA aprobata la rambursare
5. TVA ramasa suplimentar de plata

CAPITOLUL VI
Anexe

Întocmit
Organe de inspectie fiscala
Numele si prenumele
…………..
Functia si semnatura

Avizat
Sef serviciu/birou,
Numele si prenumele
……………..
Semnatura

- Publicitate -