OpANAF 1415/2009 – Documente si formulare utilizate in activitatea de inspectie fiscala la persoane fizice

462

ANEXA 3a)

┌───────┬───────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│(Sigla)│AGENTIA NATIONALÃ DE ADMINISTRARE FISCALÃ │Nr. inregistrare ………│
│ │Directia ………………………… │Data ……./……./…..│
└───────┴───────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘

- Publicitate -

DECIZIE DE IMPUNERE privind impozitul pe venit, stabilit de inspectia fiscala pentru persoane fizice care realizeaza venituri impozabile din activitati economice nedeclarate organelor fiscale

1. Date de identificare ale persoanei fizice

1.1 Numele si prenumele
Initiala
Numele tatalui Prenumele
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬───────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

1.2 Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

2. Cod de inregistrare fiscala
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

3. Date privind domiciliul persoanei fizice

Judet ________ Localitate __________ Sector_______ Strada _______ Nr. ____
Bloc____ Scara ____ Etaj ____ Ap. ____ Cod postal ______ Telefon ________
Fax _______ E-mail ____________

4. Date privind locul de desfasurare a activitatii

Judet ________ Localitate __________ Sector_______ Strada _______ Nr. ____
Bloc____ Scara ____ Etaj ____ Ap. ____ Cod postal ______ Telefon ________
Fax _______ E-mail ____________

5. DATE PRIVIND CREANTA FISCALÃ

5.1 Rezultatele inspectiei fiscale privind impozitul pe venit

┌─┬─────┬─────────┬─────────┬────────────┬───────────────────────────────┬─────┐
│N│ │ │ Venitul │Impozitul pe│ Obligatii fiscale accesorii │Cod │
│r│ │ │ net │ venitul net│ de plata pentru impozitul │cont │
│ │ │Perioada │ anual │ anual │ pe venit stabilit │buge-│
│c│Anul │ verifi- │ impoza- │ impozabil ├─────────┬─────────────────────┤tar │
│r│veri-│ cata │ bil │ stabilit de│ Valoare │ Perioada de │ │
│t│ficat│ │stabilit │ organele │obligatii│ calcul a │ │
│ │ │zz.ll.aa-│ de │de inspectie│accesorii│ accesoriilor │ │
│ │ │zz.ll.aa │organele │ fiscala │ ├──────────┬──────────┤ │
│ │ │ │ de │ │ │ De la │ Pana la │ │
│ │ │ │inspectie│ │ │(zz.ll.aa)│(zz.ll.aa)│ │
│ │ │ │ fiscala │ │ │ │ │ │
├─┼─────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 7 │ 8 │ 9 │
├─┼─────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─────┴─────────┴─────────┴────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────┘

5.2 Motivul de fapt
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
5.3. Temeiul de drept Act normativ:______, articol:_______,
paragraf: ________, punct _______, litera: ______, alineat: _________

─────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────────────────────────

6. DATA COMUNICÃRII
Data comunicarii actului administrativ fiscal reprezinta:
– data semnarii de primire, in conditiile art. 44, alin. (2), lit. a)
si b) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata;
– data inscrisa de posta la remiterea „confirmarii de primire”, in
conditiile art. 44, alin. (2), lit. c) din Ordonanta Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata;
– data la care expira termenul de 15 zile de la data afisarii anuntului
publicitar in conditiile art. 44, alin. (3) din Ordonanta Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata;

7. TERMENUL DE PLATÃ
Impozitul pe venit stabilit de inspectia fiscala, precum si
obligatiile accesorii aferente acestora se platesc in functie de data
comunicarii prezentei, astfel:
– pana la data de 5 a lunii urmatoare, cand data comunicarii este
cuprinsa in intervalul 01 – 15 din luna;
– pana la data de 20 a lunii urmatoare, cand data comunicarii este
cuprinsa in intervalul 16 – 31 din luna;

8. DISPOZITII FINALE
La prezenta Decizie de impunere se anexeaza Raportul de inspectie
fiscala care, impreuna cu anexele, contine ….. pagini.
În conformitate cu art. 205 si art. 207 din Ordonanta Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata,
impotriva sumelor de plata si/sau aprobate la rambursare prin
prezenta se poate face contestatie, care se depune, in termen
de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub sanctiunea
decaderii.
Prezenta reprezinta titlu de creanta.
┌──────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────────┐
│ APROBAT, │ AVIZAT, │ ÎNTOCMIT, │
├──────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┬───────┬─────────┤
│Conducatorul activitatii │Sef serviciu/sef birou/│Numele si│Functia│Semnatura│
│de inspectie fiscala │sef compartiment │prenumele│ │ │
├──────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│ Functia │ Numele si prenumele │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│Numele si prenumele │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│Semnatura si stampila*) │Semnatura │ │ │ │
└──────────────────────────┴───────────────────────┴─────────┴───────┴─────────┘
————-
*) Stampila se va aplica numai pentru coloana „aprobat”
Cod MEF 14.13.02.18/1.i.v aprobat prin OPANAF nr. 1415/11.08.2009

- Publicitate -