OpANAF 1415/2009 – Documente si formulare utilizate in activitatea de inspectie fiscala la persoane fizice

460

ANEXA 3c)

CARACTERISTICILE DE TIPÃRIRE modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularului „Decizie de impunere privind impozitul pe venit, stabilit de inspectia fiscala, pentru persoane fizice care realizeaza venituri impozabile din activitati economice nedeclarate organelor fiscale”

- Publicitate -

1. Denumire: Decizie de impunere privind impozitul pe venit, stabilit de inspectia fiscala, pentru persoane fizice care realizeaza venituri impozabile din activitati economice nedeclarate organelor fiscale.
2. Cod: MFP 14.13.02.18/1.i.v
3. Format: A4/t1 (numar variabil de pagini).
4. Caracteristici de tiparire:
– se tipareste pe o singura fata, utilizandu-se echipamente informatice pentru editare; poate avea un numar variabil de pagini.
5. Se difuzeaza: gratuit.
6. Se utilizeaza: la stabilirea obligatiilor fiscale de plata privind impozitul pe venit de catre organul fiscal cu atributii de inspectie fiscala, pe baza Raportului de inspectie fiscala incheiat la persoane fizice care realizeaza venituri impozabile din activitati economice nedeclarate organelor fiscale.
7. Se intocmeste: in 3 exemplare, de catre organul fiscal cu atributii de inspectie fiscala.
8. Circula:
– un exemplar la persoana fizica verificata;
– un exemplar la organul fiscal care a efectuat inspectia fiscala;
– un exemplar la organul fiscal unde persoana fizica verificata este inregistrata ca platitoare de impozit pe venit.
9. Se arhiveaza la:
– dosarul fiscal al persoanei fizice.

- Publicitate -