OpANAF 1415/2009 – Documente si formulare utilizate in activitatea de inspectie fiscala la persoane fizice

462

ANEXA 4a)

┌───────┬───────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│(Sigla)│AGENTIA NATIONALÃ DE ADMINISTRARE FISCALÃ │Nr. inregistrare ………│
│ │Directia generala………………….. │Data ……./……./…..│
│ │Administratia finantelor publice a ….. │ │
└───────┴───────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘

- Publicitate -

DECIZIA DE IMPUNERE pentru solutionarea, la persoane fizice, a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare

1. Date de identificare ale persoanei fizice

1.1 Numele si prenumele
Initiala
Numele tatalui Prenumele
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬───────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

1.2 Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

2 Cod de inregistrare fiscala
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

3. Date privind domiciliul persoanei fizice

Judet ________ Localitate __________ Sector_______ Strada _______ Nr. ____
Bloc____ Scara ____ Etaj ____ Ap. ____ Cod postal ______ Telefon ________
Fax _______ E-mail ____________

4. Date privind locul de desfasurare a activitatii economice

Judet ________ Localitate __________ Sector_______ Strada _______ Nr. ____
Bloc____ Scara ____ Etaj ____ Ap. ____ Cod postal ______ Telefon ________
Fax _______ E-mail ____________

5. Solutionarea decontului cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare

5.1 Rezultatele solutionarii decontului/deconturilor de organele de inspectie

┌─┬───────┬─────────────────────┬─────┬────────────┬─────┬─────┬──────┬────────────────────────────┬────┐
│ │Numar │ │ │ Obligatie │ │ │ │ Obligatii │ │
│N│si data│ │ │ fiscala │TVA │TVA │TVA │ fiscale │ │
│r│decont │ │TVA │ stabilita │res- │apro-│stabi-│ accesorii │Cod │
│ │de TVA │ Perioada │soli-│ suplimentar│pin- │bata │lita │ de plata │cont│
│c│cu sume│ verificata │cita-├─────┬──────┤sa │ la │supli-├─────────────────────┬──────┤buge│
│r│ nega- │ │ ta │Baza │ TVA │la │ram- │mentar│ Calculate │Valoa-│tar │
│t│ tive ├──────────┬──────────┤ la │impo-│stabi-│ram- │bur- │ si ├──────────┬──────────┤ re │ │
│ │ cu │De la │Pana la │ram- │zabi-│lita │bur- │sare │ramasa│De la │Pana la │obli- │ │
│ │optiune│ data │ data │bur- │ la │supli-│sare │ │ de │ data │ data │gatii │ │
│ │ de │(zz.ll.aa)│(zz.ll.aa)│sare │-lei-│mentar│ │ │plata │(zz.ll.aa)│(zz.ll.aa)│acce- │ │
│ │rambur-│ │ │ │ │ de │-lei-│-lei-│ │ │ │sorii │ │
│ │ sare │ │ │-lei-│ │plata │ │ │-lei- │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │-lei- │ │ │ │ │ │-lei- │ │
├─┼───────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼──────┼────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │
├─┼───────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼──────────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴───────┴──────────┴──────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴──────────┴──────────┴──────┴────┘

5.2. Motivul de fapt
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
5.3. Temeiul de drept Act normativ:______, articol:_______,
paragraf: ________, punct _______, litera: ______, alineat: _________
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────────────────────────

6. Data comunicarii:
Data comunicarii Deciziei de impunere pentru solutionarea, la
persoane fizice, a deconturilor cu sume negative de taxa pe
valoarea adaugata cu optiune de rambursare, reprezinta:
– data semnarii de primire, in conditiile art. 44, alin. (2), lit. a)
si b) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
\- data inscrisa de posta la remiterea „confirmarii de primire”, in
conditiile art. 44, alin. (2), lit. c) din Ordonanta Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
– data la care expira termenul de 15 zile de la data afisarii anuntului
publicitar in conditiile alin. (2), lit. d) si alin. (3) art. 44 din
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

7. Termenul de plata
Diferenta de taxa pe valoarea adaugata stabilita suplimentar si ramasa
de plata precum si obligatiile fiscale accesorii aferente acesteia se
platesc in functie de data comunicarii prezentei, astfel:
– pana la data de 5 a lunii urmatoare, cand data comunicarii este cuprinsa
in intervalul 01-15 din luna;
\- pana la data de 20 a lunii urmatoare, cand data comunicarii este cuprinsa
in intervalul 16 – 31 din luna;

8. Dispozitii finale
La prezenta Decizie de impunere se anexeaza Raportul de inspectie fiscala
care, impreuna cu anexele, contine ….. pagini.
În conformitate cu art. 205 si art. 207 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, impotriva sumelor stabilite prin prezenta
se poate face contestatie, care se depune, in termen de 30 zile de la
comunicare, la organul fiscal emitent, sub sanctiunea decaderii.

Prezenta decizie de impunere reprezinta titlu de creanta.

┌──────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────────┐
│ APROBAT, │ AVIZAT, │ INTOCMIT, │
├──────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┬───────┬─────────┤
│Conducatorul activitatii │Sef serviciu/Sef birou/│Numele si│Functia│Semnatura│
│de inspectie fiscala │Sef compartiment │prenumele│ │ │
├──────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│ Functia │ Numele si prenumele │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│Numele si prenumele │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│Semnatura si stampila* │Semnatura │ │ │ │
└──────────────────────────┴───────────────────────┴─────────┴───────┴─────────┘

————-
*) Stampila se va aplica numai pentru coloana „aprobat”
Cod MEF 14.13.02.18/2.i.v aprobat prin OPANAF nr. 1415/11.08.2009

- Publicitate -