INTRODUCERE
Tichetele de masa au fost introduse si sunt acordate in baza Legii nr. 142/1998 din 13 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa.
Tichetul de masa reprezinta suma de bani ce poate fi utilizata de salariat pentru achitarea mesei sau achizitionarea de produse alimentare, suma scutita de plata impozitului pe venitul sub forma de salariu, si deductibila la calculul impozitului pe profit datorat de angajator, pana la o limita indexata semestrial. Companiilor care au datorii restante catre bugetul de stat nu pot acorda tichete de masa salariatilor.

CADRUL LEGAL
Tichetele de masa sunt reglementate de urmatoarele acte normative:
1. Legea nr. 142/1998 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 260 din 13 iulie 1998;
Modificari si completari ale legii sau in legatura cu aceasta au fost aduse de: ORDINUL nr. 137/1999 din 12 martie 1999; ORDINUL nr. 455/1999 din 3 august 1999; ORDINUL nr. 85/2000 din 1 februarie 2000; ORDINUL nr. 540/2000 din 31 iulie 2000; ORDINUL nr. 25/2001 din 17 ianuarie 2001; ORDINUL nr. 500/2001 din 18 iulie 2001; ORDINUL nr. 46/2002 din 30 ianuarie 2002; ORDINUL nr. 344/2002 din 5 august 2002; ORDINUL nr. 42/2003 din 7 februarie 2003; ORDINUL nr. 346/2003 din 16 iulie 2003; ORDINUL nr. 52/2004 din 2 februarie 2004; ORDINUL nr. 408/2004 din 27 iulie 2004; ORDINUL nr. 33/2005 din 28 ianuarie 2005; ORDINUL nr. 542/2005 din 18 iulie 2005; ORDINUL nr. 89/2006 din 3 februarie 2006; ORDINUL nr. 145/2006 din 1 martie 2006 ; ORDINUL nr. 586/2006 din 31 iulie 2006 ; OUG nr. 5/2006 din 14 februarie 2007 ; ORDINUL nr. 148/2007 din 26 februarie 2007 ; ORDINUL nr. 651/2007 din 16 iulie 2007 aprobata de Legea nr. 154/2007 din 6 iunie 2007; ORDINUL nr. 64/2008 din 31 ianuarie 2008
2. HG nr. 5/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 1999;
3. OUG nr. 79/2001 din 31 mai 2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 297 din 7 iunie 2001. Aceasta ordonanta a fost modificata de Legea nr. 59/2002 si OG nr. 29/2004 .
4. HG nr. 1364/2006 pentru aprobarea drepturilor si obligatiilor donatorilor de sange, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 820 din 05 octombrie 2006;
5. OMF nr. 140/1999 din 18 februarie 1999 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de tichete de masa potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, modificat si completat prin OMFP nr. 1863/2004, OMFP nr. 66/2001, OMFP nr. 300/2003, OMFP nr. 623/2003, OMFP nr. 250/2004, OMFP nr. 220/2005, OMFP nr. 1835/2005,OMFP nr. 845/2005, OMFP nr. 1154/2005 OMEF nr. 414/2007 din 8 iunie 2007
6. Codul fiscal al Romaniei, aprobat prin Legea nr. 571/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. HG nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

PREVEDERI GENERALE Legea 142/1998 si HG 5/1999
Pot primi tichete de masa:

  • salariatii din cadrul societatilor comerciale,
  • salariatii din sectorul bugetar,
  • salariatii regiilor autonome,
  • salariatii unitatilor cooperatiste,
  • angajatii in baza contractelor individuale de munca a celorlalte persoane juridice sau fizice.

Alocatia este suportata integral pe costuri de catre angajator, si se acorda in limita prevederilor bugetului de stat sau, dupa caz, ale bugetelor locale, pentru unitatile din sectorul bugetar, si in limita bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate, potrivit legii, pentru celelalte categorii de angajatori.

Tichetul de masa este valabil numai daca are inscris numarul sub care a fost inseriat de catre unitatea emitenta si daca cuprinde, cel putin, urmatoarele mentiuni:
a) numele si adresa emitentului;
b) valoarea nominala a tichetului de masa;
c) date referitoare la perioada de valabilitate;
d) interdictia de a fi utilizat pentru achizitionarea de tigari sau de produse alcoolice;
e) spatiu pentru inscrierea numelui si a prenumelui salariatului care este in drept sa utilizeze tichetul de masa;
f) spatiu destinat inscrierii datei si aplicarii stampilei unitatii la care tichetul de masa a fost utilizat.

Tichetele de masa se distribuie lunar, angajatorul distribuie salariatului un numar de tichete de masa corespunzator numarului de zile lucratoare din luna pentru care se face distribuirea. Salariatul poate utiliza, lunar, un numar de tichete de masa cel mult egal cu numarul de zile in care este prezent la lucru in unitate. limita legala1 = 28-31 tichete/luna.

ASPECTE FISCALE INITIALE CONEXE
Potrivit art. 8 din Legea 142/1998 sumele corespunzatoare tichetelor de masa acordate de angajator:
– sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, in limitele valorii nominale indexate (limita legala2 = valoarea nominala indexata),
– sunt scutite de plata impozitului pe venitul sub forma de salariu.
– nu se iau in calcul nici pentru angajator, nici pentru salariat la stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determina in raport cu venitul salarial.

Art. 15 din OUG nr. 79/2001 prevede ca (1) Angajatorii care inregistreaza obligatii bugetare neachitate la scadenta, dar pentru care au obtinut inlesniri la plata acestora de la Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si celelalte autoritati ale administratiei publice centrale sau ale administratiei publice locale, dupa caz, pot acorda salariatilor tichete de masa, in conditiile legii, incepand cu luna urmatoare celei in care si-au achitat obligatiile bugetare restante sau au obtinut inlesniri la plata acestora.
(2) incepand cu luna in care inregistreaza obligatii bugetare restante sau pierd inlesnirile la plata acestora angajatorii nu mai pot acorda tichete de masa salariatilor pe perioada in care inregistreaza obligatii bugetare restante, in conditiile legii.

ASPECTE FISCALE DIN CODUL FISCAL SI NORME
Impozitul pe profit
Cheltuielile reprezentand tichetele de masa acordate de angajatori, potrivit legii, sunt cheltuieli cu deductibilitate limitata la calculul impozitului pe profit, potrivit art. 21 alin. (3) lit. e) din Codul Fiscal.
Normele CF nu cuprind precizari suplimentare la lit. e), dar cadrul legal este complet prin coroborarea cu prevederile legale privind limitele (valorea nominala indexata si numar maxim lunar) stabilite prin Legea nr. 148/1998 (si alte prevederi legale specifice: ex. OG nr. 26/1994 pentru norme hrana militari si politisti).
Impozitul pe venit
Veniturile angajatilor din tichetele de masa si drepturile de hrana acordate de angajatori, in conformitate cu legislatia in vigoare, nu sunt considerate venituri salariale si nu sunt impozabile, in intelesul impozitului pe venit, potrivit art. 55 alin. (4) lit. b) din Codul Fiscal.
La pct. 82 din Normele Codului Fiscal sunt precizate tipurile de venituri asimilate drepturilor de hrana:
– alocatia individuala de hrana acordata sub forma tichetelor de masa, primita de angajati si suportata integral de angajator, potrivit legii;
– alocatiile zilnice de hrana pentru activitatea sportiva de performanta, interna si internationala, diferentiata pe categorii de actiuni;
– contravaloarea hranei, alimentelor sau numerarul acordat sportivilor pentru asigurarea alimentatiei de efort necesare in perioada de pregatire;
– drepturile de hrana in timp de pace, primite de personalul din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala;
– alte drepturi de aceasta natura primite potrivit actelor normative specifice, cum ar fi: alocatia de hrana zilnica pentru personalul navigant si auxiliar imbarcat pe nave; alocatia zilnica de hrana pentru consumurile colective din unitatile bugetare si din regiile autonome/societatile comerciale cu specific deosebit; alocatia de hrana acordata donatorilor onorifici de sange; alocatia de hrana pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice si altele asemenea.

in pdf anexa: la analiza Tichetele-de-Masa-regim-legal-si-fiscal.pdf
VALOAREA NOMINALA INDEXATA – 1999-2008
– Legea nr. 142/1998 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa (consolidata si actualizata 06 februarie 2008)
– HG nr. 5/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa
– extras din OUG nr. 79/2001

- Publicitate -