Sari la conținut

Modificări la Codul fiscal aplicabile din iulie 2022

Potrivit OG 16/2022, principalele modificări ale Codului fiscal aplicabile în 2022 sunt:

Modificări aplicabile începând cu 18 iulie 2022

  1. Determinarea cifrei de afaceri totale și a cifrei de afaceri din construcții, necesare în stabilirea dreptului de a beneficia de facilitățile fiscale specifice, se va face astfel:

– cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcţii cuprinde numai veniturile din activitatea desfăşurată pe teritoriul României;
– cifra de afaceri totală cuprinde atât veniturile din activitatea desfăşurată pe teritoriul României, cât şi în afara României. Prin activitatea desfăşurată pe teritoriul României se înţelege activitatea desfăşurată efectiv în România în scopul realizării de produse şi prestări de servicii.
Prin includerea în cifra de afaceri totală a veniturilor realizate în afara României sunt afectate firmele care desfășoară activități în construcții atât în țară cât și în afara țării, pentru care este diminuată probabilitatea de a beneficia de facilitățile fiscale specifice construcțiilor.

  1. Nu se mai aplică facilitățile fiscale specifice construcțiilor în anul curent în funcție de cifra de afaceri realizată în anul precedent. Începând cu luna iulie 2022, facilitățile fiscale sunt acordate dacă cifra de afaceri din construcții din anul 2022 reprezintă cel puțin 80% din cifra de afaceri totală realizată în anul 2022.

Firmele care în anul 2021 au avut o cifră de afaceri din construcții mai mare de 80% din cifra de afaceri totală și nu au respectat această corelație în anul 2022, nu vor mai beneficia de facilitățile fiscale din construcții.

  1. Sunt considerate venituri neimpozabile la calculul impozitului pe venit și indemnizaţiile pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice, alături de cele pentru risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav.

Modificări aplicabile începând cu veniturile aferente lunii august 2022

  1. Nu mai sunt scutite de la plata impozitului pe venit persoanele fizice pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor, ca urmare a desfășurării activității pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care desfășoară activități sezoniere dintre cele prevăzute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, în cursul unui an.
  2. Sunt scutite de la plata impozitului pe venit veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea specifică sectorului de construcții, agricol șîn industria alimentară, calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei lunar. Scutirea se aplică pentru sumele din venitul brut lunar de până la 10.000 lei inclusiv, obţinut din salarii şi asimilate salariilor. Partea din venitul brut lunar ce depăşeşte 10.000 lei nu beneficiază de facilităţi fiscale, fiind venituri impozabile la calculul impozitului pe venit.
  3. Contribuţia de asigurări sociale (25%) și cea de sănătate (10%),  datorată de către persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţialnu poate fi mai mică decât nivelul contribuţiei calculate prin aplicarea cotei asupra salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ. Aceste prevederi nu se aplică în cazul persoanelor fizice aflate în una dintre următoarele situaţii:

a) sunt elevi sau studenţi, cu vârsta până la 26 de ani, aflaţi într-o formă de şcolarizare, caz în care angajatorul trebuie să solicite documente justificative;
b) sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 ani;
c) sunt persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane cărora prin lege li se recunoaşte posibilitatea de a lucra mai puţin de 8 ore pe zi, caz în care angajatorul trebuie să solicite documente justificative;
d) au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, cu excepţia pensionarilor pentru limită de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, precum şi a celor care cumulează pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii (caz în care angajatorul trebuie să solicite documente justificative);
e) realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu salariul de bază minim brut pe ţară (procedura de aplicare se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor).
În cazul în care contribuţia de asigurări sociale și cea de sănătate sunt mai mici decât cele aferente salariului minim pe economie, diferenţa se suportă de către angajator/plătitorul de venit în numele angajatului/beneficiarului de venit.

Prezentăm comparativ pentru lunile iulie și august 2022,  calculul salariului pentru o menajeră ce lucrează 2 ore/zi cu salariul minim pe economie garantat în plată:

iulie 2022 Aug-22
Salariul brut 638 638
CAS 25% 160 160
CASS 10% 64 64
impozit 10% 0 0
salariu net 415 415
CAM 2.25% 14 14
Diferență CAS 478
Diferență CAS 191
Total cheltuieli cu personalul 652 1,322

Pentru a plăti unei menajere un salariu de 415 lei net pentru un program de 2 ore/zi, angajatorul plătește impozite și taxe de 907 lei!

sursa: CCF

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Exit mobile version