Tratamentul fiscal pentru importul si prelucrarea ulterioara a bunurilor mobile corporale importate (2)

183

Prezentarea situatiei de fapt (2)
– Bunurile prelucrate sunt confectionate exclusiv din bunuri care au fost importate in Romania dupa data aderarii si importul este realizat de B (persoana inregistrata in scopuri de TVA in Romania).
– A – este persoana impozabila nestabilita in Romania, inregistrata in scopuri de TVA in alt stat membru, incheie un contract de prestari servicii constand in lucrari asupra bunurilor mobile corporale cu B, persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art.153 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Bunurile care sunt prelucrate provin din tari terte, sunt importate in Romania, iar produsele prelucrate obtinute sunt transportate in alt stat membru;
– B – persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA in Romania conform art.153 din Codul fiscal presteaza serviciile constand in lucrari asupra bunurilor mobile corporale in favoarea societatii A;

Cazul 1
in situatia in care importul a fost efectuat de B care nu are calitatea de importator din punct de vedere al TVA intrucat facturile in baza carora s-a efectuat importul erau emise pe numele lui A.

Totusi, avand in vedere ca B are o declaratie vamala de import pe care este inscris drept importator al bunurilor in Romania, dar plata se face in contul proprietarului bunurilor, respectiv societatea A, se poate considera ca B aplica structura de comisionar, conform prevederilor pct.6 alin.(3) din normele date in aplicarea art.128 alin.(2) din Codul fiscal, respectiv B poate refacturi fiscale lui A contravaloarea bunurilor importate si TVA aferenta.

In acest caz, B poate deduce taxa achitata in vama, conform art.145 alin.(2) din Codul fiscal, deoarece achizitiile (in cazul de fata importurile) sunt utilizate pentru o operatiune taxabila, respectiv livrarea bunurilor cu TVA.

Ulterior, cand A isi va transporta bunurile rezultate in urma prelucrarii in alt stat membru, va indeplini obligatiile care au fost mentionate la pct.1, situatie in care A are posibilitatea sa-si recupereze taxa pe valoarea adaugata facturata de B, prin exercitarea dreptului de deducere prin decontul de taxa prevazut la art. 156^2 din CF, la fel ca si in situatia prezentata in articolul anterior (1) .

Cazul 2
O mare parte din operatorii economici din Romania, care aveau incheiate contracte de prelucrare de bunuri cu persoane nestabilite in Romania, bunurile provenind din import, au incheiat adendum-uri la contractele de prestari servicii initiale, prin care s-a specificat ca societatea B care prelucreaza materia prima este considerata proprietarul bunurilor si actioneaza ca atare, respectiv va face importul bunurilor in Romania, primind in acest sens o factura de la A pe baza careia va declara importul bunurilor.

Dupa prelucrarea bunurilor, B in loc sa factureze doar prestarea de servicii, factureaza beneficiarului A si valoarea produselor prelucrate, efectuand astfel o livrare intracomunitara daca bunurile sunt transportate in alt stat membru.

Din punct de vedere fiscal nu are relevanta daca intre A si B se vor realiza compensari pentru faptul ca B nu plateste materia prima importata, dar o inregistreaza in evidentele proprii, si nici nu incaseaza decat contravaloarea serviciului prestat, desi factureaza catre A intreaga contravaloare a bunurilor, inclusiv valoarea materiei prime incorporate in produsele prelucrate.

in aceasta situatie, prestatorul B avand calitatea de proprietar al bunurilor din punct de vedere al TVA are si drept de deducere a TVA aferenta importului de bunuri. De asemenea, ii revin toate obligatiile prevazute de lege in cazul efectuarii unei livrari intracomunitare scutite de TVA in cazul in care sunt indeplinite conditiile pentru acordarea scutirii, respectiv declararea acestei operatiuni in decontul de taxa, precum si in declaratia recapitulativa pentru livrari intracomunitare prevazuta la art.156^4 din CF.

Se observa ca in aceasta situatie, persoana nestabilita in Romania (A) nu se va mai inregistra in Romania in scopuri de TVA, nu va mai fi obligata la plata taxei pentru import si nici la declararea livrarii intracomunitare din Romania. in schimb, B nu va mai fi tratat ca un prestator de servicii din punct de vedere fiscal, ci va fi tratat ca o persoana care face un import de bunuri urmat, dupa prelucrare, de livrarea intracomunitara a bunurilor respective.

Cazul 3
in situatia in care importul a fost efectuat de B, care nu are calitatea de importator din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata, si acesta nu a refacturat bunurile catre A (vezi cazul 1), si nici nu a incheiat un adendum la contract ca in situatia prezentata la cazul 2, ci a emis numai o factura de prestari de servicii de prelucrare catre A, nu are dreptul de deducere a taxei achitate in vama, chiar deca declaratia vamala de import este emisa pe numele sau. Aceasta solutie se aplica in situatiile in care nici A nici B nu au declarat livrarea intracomunitara a bunurilor din Romania, fluxul bunurilor fiind practic intrerupt.

surse:
Legea 571/2003 privind Codul Fiscal
informare 17-10-2007 DGFP Arges

extra: Tratamentul fiscal (1) pentru import realizat de A (persoana impozabila nestabilita in Romania)

- Publicitate -

1 COMENTARIU