Declaratii fiscale online – aprilie 2008

108

Incepand din aprilie 2008 procedura de depunerea a declaratiilor fiscale online a fost modificata. Prin OMEF 858/2008 din 19 martie 2008 s-au adus, in principal, urmatoarele modificari:

1. Declaratia privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale, cod 14.13.01.40, poate fi depusa online, incepand cu aprilie 2008, similar cu celelalte formulare:
– Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, cod 14.13.01.99/bs;
– Declaratia privind accizele, cod 14.13.01.03/a;
– Declaratia rectificativa, cod 14.13.01.00/r;
– Declaratia privind impozitul pe profit, cod 14.13.01.04;
– Decontul de taxa pe valoarea adaugata, cod 14.13.01.02;
– Decontul special de taxa pe valoarea adaugata, cod 14.13.01.02/s;
– Decontul privind accizele, cod 14.13.01.03;
– Decontul privind impozitul la titeiul din productia interna, cod 14.13.01.05.

2. Certificatul digital emis de ANAF este valabil pe o perioada de un an, maxim pana la data de 01 mai 2009. Incepand cu data de 1 mai 2008, ANAF nu va mai emite certificate digitale.

3. Incepand cu 01 aprilie 2008, pentru semnarea digitala a declaratiilor fiscale pot fi utilizate si certificatele digitale calificate emise de furnizorii de servicii de certificare acreditati in conditiile Legii nr. 455/2001. Incepand cu 01 mai 2008, numai aceste certificate calificate vor fi utilizate pentru semnarea digitală. Exemple furnizori: www.certsign.ro, www.digisign.ro.
Pentru utilizarea serviciului de depunere online, persoanele vor inregistrarea persoana care detine certificat digital calificat si care este imputernicita sa semneze declaratiile fiscale prin depunerea formularului 150 „Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat” pdf, insotit de documentul de confirmare a certificatului digital calificat. Documentul de confirmare (obligatoriu in format pdf) se depune in format electronic, semnat digital de catre solicitant si confirmat prin semnatura electronica a autoritatii de certificare.
Dupa completare, Cererea se transmite electronic si se listeaza din serviciul de „Depunere declaratii on-line”, iar exemplarul listat, semnat si stampilat de catre contribuabil, se depune la directia generala a finantelor publice judeteana sau la Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti. Cererea trebuie insotita de urmatoarele documente: (1) BI/CI a solicitantului, in original si in copie, si (2)imputernicirea/decizia societatii.
ANAF va transmite confirmarea de utilizare prin posta electronica, la adresa mentionata in cerere.

Revocarea dreptului de utilizare se poate solicita de titular/altă persoană, prin completarea si transmiterea formularului 151 „Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului Depunere declaratii on-line” pdf.

Instructiuni pentru completarea declaratiilor fiscale sunt in pdf, si alte informatii sunt pe anaf.ro.

- Publicitate -

1 COMENTARIU

  1. […] UPDATE 04-aprilie-2008: Procedura de depunere a declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta a fost modificata si completata prin OMEF 858/19-martie-2008 publicat in MOf. 242/28-martie-2008. Articolul de mai jos prezinta procedura valabila pana la data aparitiei Ordinului. Pentru noua procedura citeste articolul Declaratiilor fiscale online – aprilie 2008. […]