ANAF: Regimul TVA al PFA pentru activitatea de cercetare medicala

199

Intrebare: Este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA o persoana fizica autorizata care desfasoara activitate in baza unor contracte/conventii civile de cercetare medicala?

Raspuns ANAF publicat la data de: 08 aprilie 2008
Autorizarea exercitarii profesiei de medic este reglementata la art. 384 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, calitatea de persoana fizica independenta in domeniul medical, dobandindu-se in baza certificatului de membru al Colegiului Medicilor din Romania si a inregistrarii la administratia financiara in a carei raza domiciliaza medicul, potrivit art. 380 din aceeasi lege.
Potrivit art.141 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal, „spitalizarea, ingrijirile medicale si operatiunile strans legate de acestea, desfasurate de unitati autorizate pentru astfel de activitati, indiferent de forma de organizare, precum: spitale, sanatorii, centre de sanatate rurale sau urbane, dispensare, cabinete si laboratoare medicale, centre de ingrijire medicala si de diagnostic, baze de tratament si recuperare, statii de salvare si alte unitati autorizate sa desfasoare astfel de activitati„.
Avand in vedere aceste prevederi legale, consideram ca, activitatea de cercetare medicala desfasurata in calitate de persoana fizica independenta, pe baza unor contracte/conventii civile, nu beneficiaza de scutire de TVA, intrucat nu constituie activitate desfasurata de o unitate autorizata pentru activitatile mentionate la art.141 alin. (1) lit.a) mai sus-mentionat.
Intrucat in conformitate cu lit.c) a aceluiasi alineat, sunt scutite de TVA „prestarile de ingrijire si supraveghere efectuate de personal medical si paramedical, conform prevederilor legale aplicabile in materie„, consideram ca activitatea de cercetare medicala nu poate fi asimilata nici acestor prestari de servicii.
Pe de alta parte, potrivit prevederilor art.152 alin.(6) din Codul fiscal, „persoana impozabila care aplica regimul special de scutire si a carei cifra de afaceri, prevazuta la alin. (2), este mai mare sau egala cu plafonul de scutire in decursul unui an calendaristic, trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA conform art.153, in termen de 10 zile de la data atingerii sau depasirii plafonului.

Avand in vedere prevederile legale mai sus-mentionate, activitatea de cercetare medicala efectuata de o persoana fizica independenta, care desfasoara activitate pe baza de contracte/conventii civile, constituie operatiune taxabila, in consecinta, in situatia atingerii plafonului de 35.000 euro a cifrei de afaceri, aceasta este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA, in termen de 10 zile de la data atingerii sau depasirii plafonului.

- Publicitate -

1 COMENTARIU

  1. VAT COMMITTEE – Guidelines of the 31st meeting of 27-28 January 1992
    I. Questions raised concerning the interpretation of the Community rules on VAT
    3. Interpretation of Article 13(A)(1)(c) of the Sixth Directive – hospital and medical care
    (With regard to certain care services supplied to patients by companies employed to do so by a hospital, almost all the delegations took the view that such services were covered by the exemption provided for in Article 13(A)(1)(c) of the Directive irrespective of the recipient of the invoice but provided that the services in question were of a typically medical nature as defined by each Member State. A large majority of delegations considered that this exemption applied to general care services also of typically medical nature provided at home on behalf of an institution.) In the opinion of all the delegations, medical research was not covered by the exemption.