Intrebare: Sunt cuprinse elementele salariale precum sporurile, premiile si orele suplimentare in calculul bazei de impozitare a veniturilor din salarii sau asimilate salariilor?

Raspuns ANAF publicat la data de: 1 aprilie 2008
Conform prevederilor art. 55 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt considerate venituri din salarii toate veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca.
Potrivit prevederilor pct.68 lit. a) din Normele metodologice de aplicare a art.55 alin. (2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, veniturile din salarii sau asimilate salariilor cuprind sumele primite pentru munca prestata ca urmare a contractului individual de munca, a contractului colectiv de munca, precum si pe baza actului de numire, cum sunt : salariile de baza, sporurile si adaosurile de orice fel, indemnizatiile, recompensele si premiile de orice fel, sumele primite pentru concediul de odihna, sumele primite in caz de incapacitate temporara de munca, orice alte castiguri in bani si in natura, primite de la angajatori de catre angajati, ca plata a muncii lor.
De asemenea, conform art.57 alin.(2) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, impozitul lunar aplicat asupra veniturilor din salarii se determina, la locul unde se afla functia de baza, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni, si deducerea personala acordata pentru luna respectiva, cotizatia sindicala platita in luna respectiva si contributiile la fondurile de pensii facultative, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei a 200 euro.

Prin urmare, elementele salariale precum sporurile, premiile si orele suplimentare intra in calculul bazei de impozitare al veniturilor din salarii sau asimilate salariilor.

- publicitate -