GUVERN: Proiect OUG de modificare si completare a Codului Fiscal – contributii sociale obligatorii

111

Secretariatul General al Guvernului (sgg.ro) a publicat online pe 2 septembrie 2010 un proiect de Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, initiat de Ministerul Finantelor Publice.
Proiectul nu a fost inca publicat in sectiunea transparenta decizionala de pe site-ul Ministerului Finantelor Publice. La semnaturi, in documentul publicat online, sunt mentionati ministri remaniati.

Principalele modificari propuse sunt:
1. Se introduc in Codul Fiscal contributiile sociale obligatorii (pensii – CAS, sanatate – CASS, somaj, concedii si indemnizatii, accidente de munca si boli profesionale, fondul de garantare), astfel Codul Fiscal va reglementa incepand cu 1 ianuarie 2011 obligatiile de plata, modul de calcul si de declarare pentru:
– Contributia individuala de asigurari sociale si contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor sociale de stat;
– Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate si contributia datorata de angajator la bugetul Fondului national unic al asigurarilor sociale de sanatate;
– Contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate datorata la bugetul Fondului national unic al asigurarilor sociale de sanatate;
– Contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj si contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj;
– Contribuţia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;
– Contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale.

2. Se completeaza Codul Fiscal cu TITLUL IX^1 – Contributiile Sociale Obligatorii (format din 16 articole, art. 296^1 – art. 296^16)

3. Sunt abrogate, modificate si/sau completate prevederi privind contributiile sociale obligatorii cuprinse in actele normative in vigoare: Legea 95/2006, Legea 19/2000, Legea 200/2006, Legea 76/2002, OUG 158/2005. Nu sunt eliminate din aceste acte toate obligatiile privind aceste contributii, cu exceptia celor din Legea 19/2000 si Legea 346/2002.

4. Cotele contributiilor sociale datorate pentru veniturile obtinute din activitati dependente (contract individual de munca, raport de serviciu, statut special) sunt:
– contributia de asigurari sociale
totala: 31,3% (conditii normale), 36,3% (conditii deosebite), 41,3% (conditii speciale)
individuala: 10,5%
angajator: 20,8% (conditii normale), 25,8% (conditii deosebite), 30,8% (conditii speciale)
– contributia de asigurari sociale de sanatate
totala: 10,7%
individuala: 5,5%
angajator: 5,2%
– contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate
totala: 0,85%
– contributia la bugetul asigurarilor de somaj
totala: 1%
individuala: 0,5%
angajator: 0,5%
– contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale:
totala: 0,15%-0,85%, in functie de clasa de risc
– contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
totala: 0,25%

5. Declaratiile privind obligatiile de plata a contributiilor sociale si evidenta nominala a asiguratilor se vor depune lunar la autoritatea fiscala competenta de catre platitorul de venit din activitati dependente (angajator). Contributiile de platesc lunar pana pe 25 ale lunii urmatoare realizarii venitului.

6. Persoanele fizice care datoreaza contributii sociale (cu titlul obligatoriu sau facultativ) pentru veniturile obtinute altele decat cele realizate din activitati dependente sunt:
– persoane care realizeaza venituri comerciale;
– persoane care realizeaza venituri din profesii libere;
– persoane care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
– persoanele care au calitatea de asociati, comenditari sau actionari, membri ai asociatilor familiare;
– persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor;
– persoanele care realizeaza venituri impozabile din activitati agricole supuse impozitului pe venit;
– persoanele care realizeaza venituri impozabile din transferul propritatilor imobiliare, altele decat cele din patrimoniul personal;
– persoanele care realizeaza venituri din alte surse.

7. Cotele de contributii sociale pentru veniturile obtinute de persoane fizice, altele decat cele realizate din activitati dependente sunt:
– contributia de asigurari sociale = 24,43%
– contributia de asigurari sociale de sanatate = 8,35%
– contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj = 0,78%
– contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate = 0,85%
– contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale = 0,15 – 0,85%, in functie de clasa de risc

8. Declaratiile/Contractele privind obligatiile de plata a contributiilor sociale pentru veniturile din activitati altele decat cele dependente se vor depune lunar la casele/agentiile teritoriale de catre persoanele fizice care obtin veniturile. Contributiile se platesc lunar pana pe 25 ale lunii urmatoare realizarii venitului. Proiectul face trimitere la normele metodologice de aplicare ale art. III din OUG nr. 58/2010 (Anexa nr. 2 la HG nr. 791/2010).

9. Proiectul de OUG NU contine prevederi care modifica sau completeaza prevederile OUG nr. 58/2010 sau normelor de aplicare – HG nr. 791/2010.

10. Prevederile propuse vor intra in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2010 si se va aplica incepand cu veniturile lunii ianuarie 2010.

[document integral: 2010-09-02-proiect-OUG-modificare-Codul-Fiscal-contributii.pdf]

- Publicitate -

2 COMENTARII

  1. ..este o ticalosie fara seama facuta in batjocura fata de CONSTITUTIE …!

    1 pfa ,ii ,af sunt entitati juridice speciale cu un statut special ..acela de investitor si NU DE ANGAJAT…!
    ..in cazul in care doresc sa ma angajez cu carte de munca o voi face din vointa mea si nu obligat de lege…! este o diferenta fundamentala

    TOTI AR TREBUII SA ACTIONEZE IN CONTENCIOS ACESTE OUG MIRSAVE SI ILEGALE ….!
    cit despre proiectul de lege pus in dezbatere publica …..nu am vazut o mirsavie mai mare decit acest proiect ….!