DGFP: Regimul TVA al vanzarii activelor societatilor aflate in lichidare

874

Intrebare: Potrivit modificarilor Codului fiscal, incepand cu data de 01.01.2008 se mai percepe TVA la vanzarile de bunuri mobile si imobile apartinand societatilor aflate in lichidare?

Raspuns DGFP Neamt din ianuarie 2008:
Din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata, vanzarile de bunuri mobile efectuate de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA reprezinta operatiuni taxabile pentru care se aplica cotele prevazute la art. 140 din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, mai putin vanzarile de bunuri mobile care se regasesc la operatiuni scutite de taxa cu drept de deducere prevazute la art. 143 – 144^1 din aceeasi lege , cu modificarile si completarile ulterioare si vanzarile de bunuri mobile care se regasesc la operatiuni scutite de taxa fara drept de deducere prevazute la art. 141 din aceeasi lege .

Potrivit prevederilor art. 141 alin. (2) lit. f) Titlul VI T.V.A. din Codul fiscal, este scutita de taxa, fara drept de deducere, livrarea de catre orice persoana a unei constructii, a unei parti a acesteia si a terenului pe care este construita, precum si a oricarui alt teren. Prin exceptie, scutirea nu se aplica pentru livrarea unei constructii noi, a unei parti a acesteia sau a unui teren construibil.

Totodata, la art. 141 alin. (3) Titlul VI T.V.A. din Codul fiscal se stipuleaza ca orice persoana impozabila poate opta pentru taxarea operatiunilor prevazute la alin. (2) lit. f) al aceluiasi articol .

La pct. 39 Titlul VI T.V.A. din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin H.G.nr.44/2004, modificat prin pct. 27 din H.G.nr. 1579/2007 sunt stabilite conditiile in care orice persoana impozabila poate opta pentru taxarea operatiunilor constand in livrarea unei constructii, a unei parti a acesteia si a terenului pe care este construita, precum si a oricarui alt teren .

In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) lit. b ) Titlul VI T.V.A. din Codul fiscal modificat si completat prin pct. 70 din O.U.G. nr.106/2007, care a intrat in vigoare la data de 01.01.2008, se aplica masurile de simplificare bunurilor si/sau serviciilor livrate ori prestate de sau catre persoanele pentru care s-a deschis procedura de insolventa , cu exceptia bunurilor livrate in cadrul comertului cu amanuntul .

Potrivit prevederilor pct. 82 alin. (1) Titlul VI T.V.A. din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal aprobate prin H.G. nr.44/2004 , modificat prin pct. 51 din H.G. nr. 1579/2007, conditia obligatorie prevazuta la art. 160 alin. (1) din Codul fiscal, pentru aplicarea masurilor de simplificare, respectiv a taxarii inverse, este ca atat furnizorul/prestatorul, cat si beneficiarul sa fie persoane inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, si operatiunea in cauza sa fie taxabila. Masurile de simplificare se aplica numai pentru operatiuni realizate in interiorul tarii astfel cum este definit la art. 125^2 din Codul fiscal.

La pct. 82 alin. (3) din Norme se stipuleaza ca in cazul livrarilor/prestarilor, prevazute la art. 160 alin. (2) din Codul fiscal, inclusiv pentru avansurile incasate, furnizorii/prestatorii emit facturi fara taxa si inscriu in facturi fiscale mentiunea „taxare inversa”. Taxa se calculeaza de catre beneficiar si se inscrie in facturi si in jurnalul pentru cumparari, fiind preluata atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila in decontul de taxa. Contabil, beneficiarul va inregistra in cursul perioadei fiscale 4426 = 4427 cu suma taxei aferente.

Totodata, la pct. 82 alin. (7) din acelasi act normativ neaplicarea masurilor de simplificare prevazute de lege va fi sanctionata de organele fiscale prin obligarea furnizorilor/prestatorilor si a beneficiarilor la rectificarea operatiunilor si aplicarea taxarii inverse conform prevederilor din normele mai sus mentionate .

Avand in vedere prevederile legale mai sus prezentate, rezulta urmatoarele:

– pentru livrarea bunurilor mobile taxabile (cu exceptia bunurilor livrate in cadrul comertului cu amanuntul) si pentru prestarea serviciilor taxabile , de sau catre persoanele pentru care s-a deschis procedura de insolventa se aplica masurile de simplificare , respectiv taxarea inversa numai in situatia in care atat furnizorul/prestatorul cat si beneficiarul sunt inregistrati ca platitori de TVA ;

– livrarea unei constructii, a unei parti a acesteia si a terenului pe care este construita, precum si a oricarui alt teren, cu exceptia constructiilor noi, a unei parti a acesteia sau a unui teren construibil, reprezinta operatiune scutita de taxa fara drept de deducere, conform art. 141 alin. (2) lit. f) Titlul VI T.V.A. din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare ;

– pentru livrarea unei constructii noi, a unei parti a acesteia sau a unui teren construibil cat si pentru livrarea unei constructii, a unei parti a acesteia si a terenului pe care este construita, pentru care s-a optat pentru taxare, de sau de catre persoanele pentru care s-a deschis procedura de insolventa se aplica masurile de simplificare, respectiv taxarea inversa numai in situatia in care atat furnizorul cat si beneficiarul sunt inregistrati ca platitori de TVA .

sursa: DGFP Neamt raspuns din ianuarie 2008:

- Publicitate -