DECIZIA nr. 6 din 11 august 2006 privind certificatul de atestare fiscala
EMITENT: COMISIA FISCALA CENTRALA
Publicat in: Monitorul Oficial nr. 836 din 11 octombrie 2006
——————————————————————————–
Art. 109^1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:
Certificatul de atestare fiscala este un act emis de organul fiscal competent, care atesta creantele fiscale exigibile datorate de o persoana fizica sau juridica la o anumita data si care nu stabileste, modifica ori stinge drepturi sau obligatii fiscale.

- publicitate -