DECIZIA nr. 7 din 17 noiembrie 2006 privind taxa pe valoarea adaugata si evaluarea suporturilor informatice pentru echipamentele de tratare a datelor
EMITENT: COMISIA CENTRALA FISCALA
Publicat in: Monitorul Oficial nr. 1.043 din 29 decembrie 2006
——————————————————————————–
1. „Atat in sensul art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, pct. 1.3 din Normele de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 , aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 401/2000 , art. 4 alin. (1) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, republicata, cat si in intelesul art. 128 alin. (1), art. 129 alin. (1) si art. 131 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si avand in vedere Decizia directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr. 368/1998 privind evaluarea suporturilor informatice pentru echipamentele de tratare a datelor, continand date sau instructiuni, si Ordinul Autoritatii Nationale a Vamilor nr. 5.720/2006 pentru abrogarea Deciziei directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr. 368/1998 privind evaluarea suporturilor informatice pentru echipamentele de tratare a datelor, continand date sau instructiuni, importul de software pe suporturi informatice se considera import de bunuri, din punctul de vedere al taxei pe valoarea adaugata.

- Publicitate -