Sari la conținut

Radierea din Registrul Comertului – Persoanele fizice (PFA) si asociatiile familiale (AF) autorizate in baza Legii 300/2004

Art. 39 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, astfel cum a fost modificat prin OUG nr. 38 din 22.04.2009, prevede:
(1) Procedurile desfasurate potrivit Legii nr. 300/2004 , cu modificarile si completarile ulterioare, se vor finaliza potrivit prevederilor legii aplicabile la data initierii acestora.
(2) Persoanele fizice si asociatiile familiale autorizate si inregistrate in registrul comertului in temeiul unor acte normative anterioare prezentei ordonante de urgenta pot functiona in baza certificatului de inregistrare, emis de oficiul registrului comertului de pe langa tribunal, o perioada de 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(3) Pana la implinirea termenului de 2 ani, persoanele prevazute la alin. (2) vor opta pentru desfasurarea activitatii in una dintre formele prevazute de prezenta ordonanta de urgenta. Dispozitiile cap. II se aplica in mod corespunzator.
(4) Persoanele prevazute la alin. (2) care nu si-au exercitat dreptul de optiune isi inceteaza activitatea si vor fi radiate din registrul comertului, din oficiu, fara nicio alta formalitate.
(5) Rezolutia prin care directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal dispune radierea se publica pe pagina de internet a Oficiului National al Registrului Comertului si se afiseaza, sub forma tabelara, la sediul oficiului registrului comertului unde s-a dispus radierea. Împotriva rezolutiei se poate formula plangere, in conditiile art. 12, care se aplica in mod corespunzator.

Din dispozitiilor art. 39 alin. (4) din OUG 44/2008, rezultă că persoanele fizice si asociatiile familiale autorizate si inregistrate in Registrul Comertului in temeiul Legii 300/2004 (sau alte acte normative anterioare OUG 44/2008) au avut posibilitatea functionarii in baza certificatului de inregistrare, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunal, o perioada de 2 ani de la data intrarii in vigoare a ordonantei, respectiv pana la 25 aprilie 2010.

Pana pe 25 aprilie 2010 se putea opta pentru desfasurarea activitatii in una din formele: persoane fizice autorizate (PFA), intreprinderi individuale (ÎI) si intreprinderi familiale (ÎF).

Persoanele fizice autorizate (PFA) si asociatiile familiale (AF) care nu si-au exercitat dreptul de optiune pana la 25 aprilie 2010, au fost radiate din Registrul Comertului, din oficiu, fara nici o alta formalitate.
Pana pe 31 iulie 2010, in baza art. 39 au fost sanctionate cu radierea din registrul comertului un total de 116.426  PFA/AF pentru neexercitarea dreptului de optiune in una din formele prevazute de OUG 44/2008.

Rezolutiile directorilor ORC teritoriale prin care s-au dispus radierile au fost publicate pe pagina de internet a Oficiului National al Registrului Comertului. In baza de date de la adresa http://dizolvari-359.onrc.ro/cgi-bin/radoug44.cgi se pot cauta Informatii privind comerciantii persoane fizice pentru care exista o rezolutie de radiere in conditiile art. 39 din OUG nr. 44/2008 dupa Nume PFA, Numarul din Registrul Comertului si Codul Fiscal. Datele sunt catalogate si pe judete, astfel in Bucuresti 8.873 persoane, Constanta 3.977 persoane, Cluj 7.114 persoane, Botosani 3.237 persoane.

In Bucuresti, data ultimei Rezolutii de radiere solutionata si publicata este 26 august 2010, in Cluj 25 august 2010.

Alte aspecte importante:

– persoanele fizice autorizate (PFA) si asociatiilor familiale (AI) care sunt utilizatorii de aparate de marcat electronice fiscale (AMEF) si care isi inceteaza activitatea sunt obligati sa predea memoria fiscala spre pastrare si arhivare directiilor generale ale finantelor publice judetene, potrivit art. 4 alin. (5) din OUG nr. 28/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (AMEF).
În caz contrar sunt pasibile de sanctionare cu amenda contraventionala de la 40.000 la 60.000 lei, in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 28/1999. Ulterior citirii si predarii memoriei fiscale, in conditiile de mai sus, se solicita DGFP, in scris, anularea numarului de ordine atribuit din Registrul de evidenta a AMEF, anexand la cerere documente probatoare ale motivelor incetarii activitatii, precum si dovada predarii memoriei fiscale.

– Potrivit art. 12 din OUG 44/2008 impotriva rezolutiei directorului ORD prin care a fost dispusa sanctiunea dizolvarii se poate formula plangere in termen de 15 zile de la pronuntare sau de la comunicare, dupa caz. Plangerea se depune la judecatoria in a carei raza teritoriala se afla sediul profesional al solicitantului si se judeca in conditiile dreptului comun.  Cererile adresate instantelor judecatoresti conform prezentei ordonante de urgenta sunt scutite de taxa judiciara de timbru si de timbru judiciar. Instantele judecatoresti sunt obligate sa trimita ORD, in termen de 15 zile de la data cand au ramas irevocabile, copii legalizate de pe hotararile irevocabile ce se refera la acte, fapte si mentiuni a caror inregistrare in registrul comertului o dispun, conform legii.
Aplicarea rezolutiilor directorului ORC cu privire la inregistrarea radierii din registrul comertului nu se suspenda in cursul judecatii.

Orice activitate economica desfasurata permanent, ocazional sau temporar in Romania de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale trebuie sa fie inregistrata si autorizata, in conditiile OUG 44/2008, inainte de inceperea activitatii economice.

– Pentru a desfasura o activitate economica, persoanele fizice care au fost radiati dupa 26 aprilie 2010 din registrul comertului in baza art. 39 se pot reautoriza ca entitate nou infiintata sub formele prevazute de OUG 44/2008 [persoane fizice autorizate (PFA), intreprinderi individuale (ÎI) si intreprinderi familiale (ÎF).].

– La inregistrare, ORC va solicita informatii din Cazierul fiscal, iar in situatia in care sunt trecute fapte in Cazierul fiscal atunci titularul nu mai poate reinfiinta PFA pana cand faptele din cazierul fiscal nu va vor fi sterse. În cazierul fiscal sunt mentionate fapte sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala.

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Exit mobile version