CPMB: OUG 82/2010 – modificarea OUG 58/2010

62

UPDATE1 vineri 10.09.2010 ora 23:30: A fost publicata OUG 82/2010.

Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti (CPMB) ne informeaza printr-un comunicat publicat online si prin cpmb.rdsnet.ro cu privire la urmatoarele:
modificarea si completarea OUG 58/2010 aprobata in sedinta de guvern din 8 septembrie 2010 este OUG 82/2010;
– modelul de declaratie urmeaza a fi aprobat in 5 zile de la publicarea OUG in Monitorul Oficial si va fi postat pe site in timp util pentru a asigura accesibilitatea completarii acesteia;
– elementele de noutate introduse prin actul normativ pentru modificarea si completarea OUG nr. 58/2010.

Ordonanta de modificare (82/2010) nu este publicata inca in Monitorul Oficial, vineri 10.09.2010 18:50, cu toate ca ministrul I.Botis a declarat ca incepand de luni va produce efecte: „.. În ceea ce priveste modificarea Ordonantei 58, lucrul cel mai important pe care l-am corectat si care va functiona incepand de luni, 13 septembrie, este cel legat de stopajul la sursa. ..”)

Elementele de noutate introduse prin actul normativ OUG. 82/2010 [comunicat CPMB din 9/10 septembrie – http://cpmb.rdsnet.ro/elem_noi_oug82.doc, sublinierile in text apartin CPMB]

Elementele de noutate introduse prin actul normativ pentru modificarea si completarea OUG nr. 58/2010

  • Actul normativ vizeaza persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, din drepturi de autor si/sau in baza unor conventii/contracte civile;
  • Persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, din drepturi de autor si/sau in baza unor conventii/contracte civile de prestari servicii sunt obligate la plata contributiilor individuale de asigurari sociale si de asigurari pentru somaj.
  • Prin actul normativ sunt evidentiate si acele situatii in care sunt realizate venituri de natura profesionala definite la art.7 alin (1) pct. 131 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (drepturile de autor) in mod ocazional, respectiv cu caracter de regularitate, precizandu-se pentru fiecare dintre situatii daca se datoreaza sau nu contributiile individuale la sistemul de asigurari sociale si pentru somaj, dupa cum urmeaza:

1 – persoanele care, in mod ocazional, realizeaza pe langa veniturile de natura salariala, si venituri de natura profesionala – drepturi de autor -, nu datoreaza contributiile individuale si pentru aceste venituri de natura profesionala.
2 – persoanele care, in mod ocazional, realizeaza exclusiv venituri de natura profesionala – drepturi de autor – , datoreaza contributiile individuale. În aceasta situatie baza de calcul anuala nu poate depasi de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
3 – persoanele care realizeaza, cu caracter de regularitate, pe langa veniturile de natura salariala, si venituri de natura profesionala – drepturile de autor -, datoreaza contributiile individuale si pentru aceste venituri de natura profesionala. În aceasta situatie baza de calcul lunara nu poate depasi de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
4 – persoanele care realizeaza, cu caracter de regularitate, exclusiv venituri de natura profesionala – drepturi de autor -, datoreaza contributiile individuale. În aceasta situatie baza de calcul lunara nu poate depasi de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

În acest context este definita si notiunea de venituri realizate in mod ocazional acestea fiind venituri realizate ca urmare a desfasurarii unei activitati, in mod sporadic, fara a avea un caracter de regularitate.

  • Obligatia declararii, calcularii, retinerii si platii contributiilor individuale de asigurari sociale si de asigurari pentru somaj, corespunzatoare veniturilor de natura profesionala revine platitorului de venit;
  • Actul normativ cuprinde reglementari tehnice cu privire punctajul mediu anual pentru stabilirea pensiei, stagiul de cotizare aferent precum si cu privire la valorificarea acestor tipuri de venituri la stabilirea stagiului de cotizare si a indemnizatiei de somaj.
  • Actul normativ cuprinde reglementari cu privire la procedura de restituire sau compensare a sumelor reprezentand contributii achitate in plus ca urmare a depasirii plafonului de 5 salarii medii brute pe economie.
  • Actul normativ cuprinde referiri cu privire la emiterea, in masura in care impune, unor instructiuni aprobate prin ordin comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului finantelor publice cu referire la contributia individuala de asigurari sociale, respectiv contributia individuala de asigurari pentru somaj.

Birou Comunicare Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti

- Publicitate -