Situatie: O persoana juridica din Romania, inregistrata in scopuri de TVA in Romania presteaza servicii de intermediere pentru vanzarea pe piata romaneasca a unor bunuri produse de o firma italiana, inregistrata in scopuri de TVA in Italia, pentru care incaseaza un comision de la firma italiana.
Intrebari:
(1) locul prestarii de servicii efectuate de firma romaneasca se incadraza la art. 133 alin. (2) lit. i) din Codul Fiscal?
(2) facturi fiscale reprezentand comisionul, respectiv c/val serviciilor prestate catre firma italiana, se va intocmi cu sau fara TVA ?
(3) la ce rand din decontul de TVA se vor evidentia aceste servicii?

Raspuns DGFP Neamt din ianuarie 2008:
In conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. i) Titlul VI TVA din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, locul prestarii de servicii este considerat a fi locul operatiunii de baza pentru serviciile de intermediere aferente acestei operatiuni, prestate de intermediari care actioneaza in numele si in contul altor persoane, cand aceste servicii sunt prestate in legatura cu alte operatiuni decat cele prevazute la lit. e), f) si g) ale articolului anterior mentionat .

Prin operatiune de baza se intelege livrarea de bunuri, prestarea de servicii, achizitia intracomunitara sau importul de bunuri efectuate de persoana in numele si in contul careia actioneaza intermediarul.

Prin exceptie, in cazul in care, pentru serviciile prestate, clientul a furnizat un cod de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit de autoritatile competente dintr-un stat membru, altul decat cel in care se realizeaza operatiunile, se considera ca prestarea are loc in statul membru care a atribuit codul de inregistrare in scopuri de TVA.

Totodata, la art. 132 alin. (1) lit. a) Titlul VI TVA din Codul Fiscal, se considera a fi locul livrarii de bunuri locul unde se gasesc bunurile in momentul cand incepe expedierea sau transportul in cazul bunurilor care sunt expediate sau transportate de furnizor, de cumparator sau de un tert.

In cazul in care firma romaneasca efectueaza in numele si in contul firmei din Italia servicii de intermediere in legatura cu operatiunile de baza constand in livrari de bunuri efectuate de firma italiana catre cumparatori din Romania si avand in vedere prevederile legale mai sus mentionate rezulta urmatoarele:
(1) – intrucat locul operatiunilor de baza constand in livrari de bunuri este considerat in Italia, atunci locul prestarilor de servicii, respectiv serviciilor de intermediere efectuate de firma romaneasca este considerat a fi in Italia si deci se impoziteaza in Italia, fapt pentru care facturi fiscale reprezentand c/valoarea comisionului se va intocmi fara TVA.
(2) – pe facturi fiscale se va face mentiunea ,,neimpozabila in Romania” , asa cum este prevazut la art. 155 alin. (5) lit. n) Titlul VI TVA din Codul Fiscal.
(3) – conform prevederilor din Sectiunea ,,Taxa pe valoarea adaugata colectata” Anexa 2 ,, Instructiuni pentru completarea formularului (300) ,,Decont de taxa pe valoarea adaugata” din OMEF nr. 273/2007 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) ,,Decont de taxa pe valoarea adaugata”, la randul 3 ,,se inscriu informatiile preluate din Jurnalul de vanzari, privind baza de impozitare pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii care nu sunt impozabile in Romania pentru ca nu au locul livrarii/prestarii stabilit , conform art. 132 si 133 din Codul fiscal, in Romania, precum si pentru livrarile intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) si c) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, inclusiv regularizarile ulterioare datorate unor evenimente care determina modificarea datelor declarate initial, precum: acordarea de reduceri de pret, modificarea pretului de vanzare, nedeclararea din eroare a livrarii/prestarii sau a livrarii intracomunitare in perioada in care intervine exigibilitatea taxei, orice alte evenimente menite sa conduca la modificarea datelor declarate initial. Nu se inscriu sumele din facturile pentru incasari de avansuri partiale pentru livrari intracomunitare de bunuri, scutite„.
Drept urmare operatiunile efectuate de firma romaneasca reprezentand prestari de servicii care nu sunt impozabile in Romania, pentru ca nu au locul prestarii in Romania , se evidentiaza in decontul de TVA , formular 300 , la randul 3 .

Sursa: DGFP Neamt raspuns din ianuarie 2008.

- Publicitate -