CNPAS: Precizari privind aplicarea prevederilor OUG nr. 58/2010, modificata prin OUG nr. 82/2010

64

COMUNICAT – CASA NATONALA DE PENSII SI ALTE DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE

În vederea aplicarii unitare a prevederilor art.III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, modificate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.82/2010, va transmitem urmatoarele precizari:

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.82/2010 pentru modificarea art.7 alin.(1), pct. 2, sbpct 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si pentru modificarea art.III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, s-a publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.638 din 10 septembrie 2010.

A. (1) Fac obiectul prevederilor art.III din OUG nr.58/2010, modificate prin OUG nr.82/2010:

a) persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, din drepturi de autor si drepturi conexe:
a.1.) cu regularitate:
a.1.1.) in mod exclusiv;
a.1.2.) impreuna cu venituri de natura salariala.
a.2.) ocazional:
a.2.1.) in mod exclusiv;
a.2.2.) impreuna cu venituri de natura salariala.

b) persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil, indiferent de periodicitatea realizarii acestor venituri, in mod exclusiv sau nu.

(2) Persoanele prevazute la alin.(1) au obligatia, pentru veniturile realizate, de a plati contributia individuala de asigurari sociale.

(3) Persoanele prevazute la alin.(1) lit.a.2.2, fac exceptie de la obligativitatea achitarii contributiei individuale de asigurari sociale, pentru veniturile profesionale realizate, altele decat cele salariale.

(4) Baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale, pentru persoanele prevazute la alin.(1), o reprezinta venitul brut diminuat cu cota de cheltuiala forfetara prevazuta la art. 50 alin. (1) lit. a) sau dupa caz, art. 50 alin.(2) lit. a) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul drepturilor de autor si a celor conexe, respectiv, venitul brut, pentru veniturile din activitatea desfasurata in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil. Baza de calcul, in decursul unei luni calendaristice, nu poate fi mai mare decat echivalentul a cinci salarii medii brute utilizate la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

(5) Pentru anul 2010, salariul mediu brut prevazut la alin.(4) este de 1836 lei.

(6) Fac exceptie de la prevederile alin.(4), referitoare la plafonul maxim la care se datoreaza contributia individuala de asigurari sociale, persoanele prevazute la alin.(1) lit.a.2.1), pentru care baza de calcul anuala nu poate depasi de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

B. (1) Nu fac obiectul prevederilor art.III din OUG nr.58/2010, modificate prin OUG nr.82/2010, persoanele prevazute la art.5 alin.(1) pct.IV din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare si anume:
a) asociatul unic, asociatii, comanditarii sau actionarii;
b) administratorii sau managerii care au incheiat contract de administrare sau de management;
c) membrii  asociatiei familiale;
d) persoane autorizate sa desfasoare activitati independente;
e) persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora;
f) alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale.
(2) Persoanele prevazute la alin.(1) raman, in continuare, supuse asigurarii obligatorii, prin efectul legii, in sistemul public de pensii, pe baza de declaratie de asigurare sociala, aplicandu-li-se prevederile Legii nr.19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

C. Urmare intrarii in vigoare, la data de 10 septembrie 2010, a prevederilor OUG nr. 82/2010, in luna septembrie a.c. se pot intalni urmatoarele situatii:

a) in cazul veniturilor de natura profesionala, altele decat cele salariale, platite in luna august, pentru care asiguratii nu au achitat si nu au declarat contributia individuala de asigurari sociale conform OUG nr. 58/2010, o vor putea face pana la data de 25 septembrie a.c. Conturile utilizate pentru achitarea contributiei individuale de asigurari sociale sunt cele deschise la casele teritoriale de pensii avand ca destinatie OUG nr.58/2010;

b) in cazul veniturilor de natura profesionala, altele decat cele salariale, platite in luna septembrie, anterior datei de 10 ale acestei luni, pentru care asiguratii nu au achitat si nu au declarat contributia individuala de asigurari sociale conform OUG nr. 58/2010, o vor putea face pana la data de 25 octombrie a.c. Conturile utilizate pentru achitarea contributiei individuale de asigurari sociale sunt cele deschise la casele teritoriale de pensii avand ca destinatie OUG nr.58/2010;

c) in cazul veniturilor profesionale reprezentand drepturi de autor si drepturilor conexe si/sau a veniturilor din contractele/conventiile incheiate potrivit Codului civil, platite ulterior datei de 10 septembrie 2010, indiferent pentru ce luna se acorda, acestea se vor cuprinde in declaratia nominala prevazuta de OUG nr. 82/2010, corespunzatoare lunii septembrie 2010, care se va depune la casa teritoriala de pensii pana pe data de 25 octombrie a.c.;

d) in cazul veniturilor de natura profesionala, altele decat cele salariale, cu exceptia drepturilor de autor si drepturilor conexe si/sau a veniturilor din contractele/conventiile incheiate potrivit Codului civil, platite ulterior datei de 10 septembrie 2010, indiferent pentru ce luna acestea se acorda, persoanele care incaseaza aceste venituri vor face, dupa caz, obiectul Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) daca exista persoane care au realizat pentru prima data, in luna august 2010, venituri profesionale, altele decat cele salariale, care se supun prevederilor OUG nr. 58/2010 si aveau ca termen maxim de depunere a declaratiei de asigurare data de 25 septembrie a.c., dar nu s-au conformat, pana la data de 10 a acestei luni, obligatiilor prevazute de OUG nr. 58/2010, pentru a beneficia de stagiu de cotizare pe luna august 2010, pot depune declaratia de asigurare conform OUG nr. 58/2010 pana la data de 25 septembrie a.c;

f) in situatia persoanelor care, asigurate fiind in sistemul public de pensii conform OUG nr.58/2010, au obligatia de a-si actualiza declaratia de asigurare aferenta lunii august 2010, in termenul de 14 zile lucratoare de la data modificarii cuantumului venitului realizat, acestea pot depune declaratia de asigurare conform OUG nr. 58/2010 pana la data de 25 septembrie a.c.

D. a) Avand in vedere prevederile art.8 alin.(1) din Anexa nr.2 la HG nr.791/2010, coroborate cu cele ale art.III alin.(2) si (4) din OUG nr.82/2010, la data de 25 octombrie 2010 inceteaza, de drept, declaratiile de asigurare depuse conform OUG nr. 58/2010, indiferent de calitatea celor care le-au depus.

b) Tinand seama de cele de la lit.a), casele teritoriale de pensii vor comunica, in scris, persoanelor care s-au asigurat conform OUG nr. 58/2010, faptul ca a incetat de drept asigurarea in temeiul acestui act normativ si le vor invita,  la sediul institutiei, pe acelea care se incadreaza in prevederile art. 5 alin.(1) pct. IV din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea asigurarii obligatorii in sistemul public de pensii.

În afara persoanelor care obtin venituri din drepturi de autor si drepturi conexe si/sau venituri din contractele/conventiile incheiate potrivit Codului civil, toate celelalte persoane, care sunt prevazute de art. 5 alin.(1) pct. IV din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cele care si-au retras declaratia ca urmare a aplicarii prevederilor OUG nr. 58/2010, vor depune o noua declaratie de asigurare, cu respectarea tuturor dispozitiilor, incidente in cauza, prevazute de Legea nr.19/2000.

c) Persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati independente, care realizeaza venituri din drepturi de autor si drepturi conexe si/sau venituri din contractele/conventiile incheiate potrivit Codului civil, venituri platite dupa data intrarii in vigoare a OUG nr.82/2010, respectiv incepand cu data de 10 septembrie a.c.,  vor fi declarate de catre platitorul de venit si nu se vor asigura individual conform Legii nr. 19/2000. Platitorul de venit este si cel care are obligatia, conform OUG nr.82/2010, calcularii, retinerii si platii contributiilor individuale de asigurari sociale.

d) Persoanele care au fost asigurate, pe baza de declaratie de asigurare,  in perioada 1 iulie – 10 septembrie 2010, atat in baza Legii nr. 19/2000, cat si in baza OUG nr. 58/2010, vor beneficia pentru aceasta perioada de stagiu complet de cotizare, iar pentru determinarea punctajului mediu anual se vor valorifica ambele venituri inscrise in cele doua declaratii de asigurare.

La cerere, pentru aceasta perioada, aceste persoane pot solicita restituirea contributiei de asigurari sociale achitata conform Legii nr. 19/2000. Se va proceda la retragerea declaratiei de asigurare, depusa conform Legii nr. 19/2000, de la data de 1 iulie 2010 si depunerea, din nou, a acesteia de la 10 septembrie 2010. Stagiul de cotizare se va stabili prin aplicarea asupra perioadei de cotizare a raportului dintre cota de contributie individuala de asigurari sociale si cota de contributie de asigurari sociale aprobata pentru locurile de munca in conditii normale. La stabilirea punctajului mediu anual se vor lua in considerare veniturile de natura profesionala la care s-a achitat contributia individuala de asigurari sociale, conform OUG nr. 58/2010.

Alte informari CNPAS, publicate pe cnpas.org:
Conturi IBAN pentru achitarea contributiilor individuale de catre platitorii de venituri – 2010-09-14-Coduri-IBAN-CAS-OUG-82.pdf
Modelul de completare a declaratiei de asigurare – 2010-09-14-CNPAS-modelul-de-completare-a-declaratiei-de-asigurare

- Publicitate -