CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE (CNAS) – COMUNICAT DE PRESA (RP3138/31.08.2010)

Lamuriri referitoare la obligatiile de plata catre Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate (FNUASS)

Pentru a veni in sprijinul celor care doresc sa-si achite obligatiile de plata catre Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate (FNUASS) si pentru a evita in acelasi timp disconfortul creat prin raspandirea unor informatii eronate, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) face pentru asiguratii sai, urmatoarele precizari:
– contributia pentru asigurarile sociale de sanatate este obligatorie si trebuie achitata conform legii, de catre toti cetatenii romani cu domiciliul in tara, precum si de catre cetatenii straini si apatrizii care au solicitat si obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara, sau care au domiciliul in Romania; refuzul de a achita sumele datorate fondului sau neglijarea platii acestora, reprezinta o incalcare a legii si se sanctioneaza corespunzator;
– cuantumul contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate datorata de catre fiecare cetatean (suma efectiva) si care trebuie platita de catre acesta, se calculeaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare la momentul respectiv; legea in forma sa actuala (cea intrata in vigoare de curand), nu prevede crearea vreunei obligatii de plata pentru o perioada anterioara (nu se aplica retroactiv); in cazul in care, aceasta obligatie de plata exista deja, fiind instituita si calculata fie in temeiul unei alte legi, fie in temeiul unei forme anterioare a aceleiasi legi, este bine de stiut ca, legea in forma sa actuala, nu stinge aceasta obligatie anterioara, nu o anuleaza si nici nu modifica in vreun fel modalitatea de calcul a acesteia sau suma astfel rezultata, aferenta perioadei anterioare;
– in conformitate cu prevederile legale in vigoare, toti cetatenii romani cu domiciliul in tara, fac parte din una sau alta dintre urmatoarele categorii:

– asigurati obligati la plata contributiei (platesc direct contributia, calculata in functie de veniturile realizate – ex: liber profesionistii, angajatorii pentru angajati etc…);
– asigurati fara plata contributiei (sunt exceptati de la plata contributiei, prin lege – ex: copiii);
– asigurati cu plata contributiei din alte surse (plata contributiei se realizeaza din alte surse, fara legatura cu veniturile realizate – ex: somerii, pensionarii etc…);

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate anunta ca, date corecte cu privire la incadrarea intr-una sau alta dintre categoriile de asigurati prevazute de lege, la existenta si cuantumul obligatiei de plata, la modalitatea de achitare a acesteia, precum si orice alte lamuriri in legatura cu modul de asigurare a sanatatii fiecaruia, pot fi obtinute sunand la numarul de telefon TELVERDE (apel gratuit) al caselor de asigurari de sanatate sau de pe site-ul acestora sau al CNAS (www.cnas.ro).

Informatiile despre sistemul asigurarilor sociale de sanatate provenite din surse neautorizate nu pot fi considerate sustenabile.

[sursa: Biroul de presa al CNAS – cnas.ro – 2010-08-31-comunicat-CNAS-contributii-sanatate.pdf, sublinierile in text apartin emitentului ]

- publicitate -