Codul Fiscal actualizat 10 septembrie 2010 cuprinde evenimentele legislative dispuse asupra Codului Fiscal prin:
– art. I din OUG nr. 82/2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru modificarea art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale

Noul Cod Fiscal 2010, in vigoare incepand cu 10 septembrie 2010, este Codul Fiscal consolidat 24 iulie 2010, astfel cum a fost actualizat prin:
modificarea: la articolul 7 alineatul (1) punctul 2 a subpct. 2.1

Textul legal actualizat este evidentiat in versiunea consolidata astfel:
– AC23 text legal in vigoare actualizat AC23
– AC23 text legal abrogat/modificat AC23

Informatii despre toate versiunile consolidate sunt disponibile pe pagina Acte incluse.

- publicitate -