1. OMEF nr. 1.318/2008 din 25 aprilie 2008
ORDIN privind constituirea si atributiile Comisiei fiscale centrale

2. OMEF nr. 1.311/2008 din 25 aprilie 2008
ORDIN pentru aprobarea Procedurii de indreptare a erorilor materiale din documentele de plata intocmite de debitori privind obligatiile fiscale

3. OMEF nr. 1.269/2008 din 22 aprilie 2008
ORDIN privind aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia

4. OMEF nr. 1.224/2008 din 18 aprilie 2008
ORDIN pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Declaratie privind subventiile sau transferurile primite de la bugetul de stat, neregularizate si nerestituite in termenul legal”

5. OMEF nr. 1.221/2008 din 18 aprilie 2008
ORDIN privind modificarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 487/2007 pentru aprobarea masurilor tranzitorii, a etapelor si termenelor de realizare a transferului competentelor si atributiilor privind administrarea accizei catre Autoritatea Nationala a Vamilor

- publicitate -

6. OMEF nr. 1.087/2008 din 8 aprilie 2008
ORDIN privind modificarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995