Codul Fiscal actualizat 01 octombrie 2010 cuprinde evenimentele legislative dispuse asupra Codului Fiscal prin:
OUG nr. 87/2010 din 29 septembrie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Noul Cod Fiscal 2010, in vigoare incepand cu 01 octombrie 2010, este Codul Fiscal consolidat 10 septembrie 2010, astfel cum a fost actualizat prin:
abrogarea: la articolul 18 a alin. (2) — (7);  la articolul 19^2 a alin. (10); la articolul 34 a alin. (19).
modificarea: la articolul 34 a alin. (7) si (15) – (18).
completarea: la articolul 34 cu alin. (7^1).

Textul legal actualizat este evidentiat in versiunea consolidata publicata online pe CodFiscal.net astfel:
– AC24 text legal in vigoare actualizat AC24
– AC24 text legal abrogat/modificat AC24

Informatii despre toate versiunile consolidate sunt disponibile pe pagina Acte incluse.

- publicitate -