ORDIN nr. 2374/2010 din 30 septembrie 2010 privind stabilirea termenului de declarare si de plata pentru sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata, in situatia in care beneficiarul transferului de active nu este persoana inregistrata in scopuri de taxa pe valoarea adaugata (OMFP 2374/2010)
2010-10-07 – Data intrarii in vigoare: 07 Octombrie 2010
2010-10-07 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 679 din 7 octombrie 2010 

ORDIN nr. 2374/2010 din 30 septembrie 2010 privind stabilirea termenului de declarare si de plata pentru sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata, in situatia in care beneficiarul transferului de active nu este persoana inregistrata in scopuri de taxa pe valoarea adaugata

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 128 alin. (4) si (7), art. 148, 149 si 161 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 81 alin. (2) si art. 111 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

ART. 1 (1) Persoanele impozabile, beneficiare ale transferului de active prevazut la art. 128 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare Codul fiscal, care nu sunt inregistrate in scopuri de taxa pe valoarea adaugata conform art. 153 din Codul fiscal si nu se vor inregistra in scopuri de taxa pe valoarea adaugata ca urmare a transferului, au obligatia depunerii unei declaratii privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata, in situatia in care beneficiarul transferului de active nu este persoana inregistrata in scopuri de taxa pe valoarea adaugata.
(2) Declaratiile prevazute la alin. (1) se depun pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii in care are loc transferul de active.

- publicitate -

ART. 2 Persoanele prevazute la art. 1 au obligatia platii sumelor rezultate ca urmare a ajustarii taxei pe valoarea adaugata conform art. 128 alin. (4), art. 148149 sau 161 din Codul fiscal, dupa caz, pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii in care are loc transferul de active.

ART. 3 Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul finantelor publice, Gheorghe Ialomitianu
Bucuresti, 30 septembrie 2010.
Nr. 2.374.
——-