OMFP 967/2005 – Solutionarea deconturilor TVA cu sume negative

128

ORDINUL nr. 967/2005 din 6 iulie 2005 privind aprobarea Metodologiei de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare
NOTA ACT:
Emitent: Ministerul Finantelor Publice Publicat in MOf: nr. 698 din 3 august 2005
Functie activa: – abroga prin completare OMFP nr. 338/2004
Functie pasiva: – modificat si completat de: @ OMFP nr. 1.330/2005 ; @ OMFP nr. 2.008/2005 ; @ OMEF nr. 102/2007 ; aplicabil pana in octombrie 2007 conform OMEF 1857/2007

Cuprins: 4 articole, 1+14 anexe
Sumar continut: Ordinul aproba procedura pentru exercitarea dreptului de deducere a TVA prin solutionarea deconturilor TVA cu sume negative. Decontul TVA se depune trimestrial (CA<100.000 euro) sau lunar (CA>100.000 euro).Termenul este 25 a lunii urmatoare trimestrului/lunii de raportare. Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare se solutionează in functie de gradul de risc fiscal al fiecarui platitor, astfel: (a). in cazul deconturilor cu risc fiscal mic – prin emiterea deciziei de rambursare; (b). in cazul deconturilor cu risc fiscal mediu – cu analiza documentara; si (c). in cazul deconturilor cu risc fiscal mare – cu inspectie fiscala anticipata. OMFP 967/2005 cuprinde si Procedura de stabilire a gradului de risc fiscal, stabilit pe baza Standardul Individual Negativ. SIN reprezinta suma maxima a TVA ce poate fi rambursata fara analiza documentara sau inspectie fiscala anticipata, riscul implicat de aceasta rambursare fiind considerat acceptabil de catre administratia fiscala. Anexele la procedura cuprind o serie de formulare aferente metodologiei.

Adnotari act: – Conform alin. (2) al art. II din OMFP nr. 2.008/2005, prevederile prezentului ordin se aplica si deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse de marii contribuabili in perioadele anterioare si ramase nesolutionate pana la data publicarii, cu exceptia cazurilor in care au fost sesizate organele de urmarire penala sau a fost intocmit un raport de inspectie fiscala.
– Art. V din OMFP nr. 102/2007 prevede ca prezentul ordin se aplica incepand cu deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare depuse dupa data publicarii.
– Art. VI din OMFP nr. 102/2007 prevede:
„Prevederile prezentului ordin se aplica si deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse de contribuabilii mari, astfel cum sunt definiti prin OMFP nr. 753/2006 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili, cu modificarile si completarile ulterioare, in perioade anterioare si aflate in curs de solutionare la data publicarii.”

Cuprins pe capitole:
# ANEXA METODOLOGIA DE SOLUŢIONARE A DECONTURILOR CU SUME NEGATIVE DE TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ CU OPŢIUNE DE RAMBURSARE
# CAP I Depunerea înregistrarea şi prelucrarea deconturilor de T V A
# CAP II Procedura de soluţionare a solicitărilor de rambursare
# CAP. III Dispoziţii speciale privind soluţionarea solicitărilor de rambursare
# CAP III^1 Transferul datelor pentru aplicarea metodologiei de soluţionare
# CAP IV Raportarea modului de soluţionare
# CAP V Soluţionarea solicitărilor de restituire a TVA
# ANEXA 1 la metodologie FIŞA DE CALCUL A STANDARDULUI INDIVIDUAL NEGATIV
# ANEXA 2 la metodologie Lista
# ANEXA 3 la metodologie Evidenta deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare
# ANEXA 4 la metodologie FIŞA INDICATORILOR DE INSPECŢIE FISCALĂ
# ANEXA 5 la metodologie DECIZIA DE RAMBURSARE taxei pe valoarea adăgată
# ANEXA 6 la metodologie FIŞA DE ANALIZA DE RISC
# ANEXA 7 la metodologie Fişa de analiza de risc – Instrucţiuni de completare
# ANEXA 8 la metodologie Cerere
# ANEXA 9 la metodologie REFERAT PENTRU ANALIZA DOCUMENTARA
# ANEXA 10 la metodologie REFERAT privind analiza Decontului cu sume negative TVA cu opţiune de rambursare depus de marii contribuabili sau de persoanele impozabile care desfaşoară activităţi de export nr din aferent
# ANEXA 11 la metodologie REFERAT privind analiza Decontului cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depus de contribubilii mijlocii
# ANEXA 12 la metodologie Cerere de aplicare a regimului special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată
# ANEXA 13 la metodologie REFERAT privind îndeplinirea condiţiilor pentru aplicarea regimului special
# ANEXA 14 la metodologie DECIZIE privind aplicarea regimului special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată

- Publicitate -

TEXT ACT: versiune – consolidata 17-05-2007 data – 01-06-2008
OMFP-967-2005-solutionare-decont-negativ-TVA-Vconsolidata-17-05-2007.pdf

- Publicitate -

1 COMENTARIU