Protest Finante, Administratii fiscale, Agentii vs Obligatii fiscale actuale

92

Stiri despre eveniment din surse media online:

money.ro

zf.ro

mediafax.ro

Comunicat MFP, ANAF 13 octombrie:

Referitor la protestul desfasurat la Ministerul Finantelor Publice, astazi 13 octombrie 2010, facem urmatoarele precizari:
Salariile angajatilor din Ministerul Finantelor Publice se claseaza pe ultimul loc in sistemul bugetar.
Pana in luna iulie 2010 salariul unui angajat al Ministerului Finantelor Publice era compus din salariul de baza plus stimulente, care, conform legii, se acordau in functie de rezultatele fiecarui angajat. În timp, stimulentele au devenit parte a venitului fiecarui angajat.
Cunoscand situatia dificila a angajatilor, in urma cu aproximativ o luna, Ministrul Finantelor Publice – Gheorghe Ialomitianu a facut demersuri ca prin Legea de aprobare a modificarilor Ordonantei Guvernului nr.1/2010 salarizarea personalului ministerului finantelor publice sa se ridice la nivelul salarizarii din celelalte institutii bugetare.
În acest moment, proiectul de modificare este in plenul Camerei Deputatilor pentru a fi supus votului final. Actul normativ isi va produce efectele imediat dupa publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei.
De altfel, ministrul finantelor publice, Gheorghe Ialomitianu a comunicat demersurile facute tuturor participantilor la protest si a raspuns tuturor intrebarilor care i-au fost adresate. Mai mult, a desemnat o echipa din conducerea ministerului pentru a continua discutiile cu reprezentantii angajatilor.

Obligatii fiscale 15 – 30 octombrie

15 octombrie
– Depunerea Declaratiei recapitulative privind livrarile/achizitiile/pres-tarile intracomunitare, Formular 390 VIES, de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art.153 sau 1531 din Codul fiscal, pentru obligatiile de declarare aferente operatiunilor desfasurate in luna septembrie 2010, in conditiile prevazute la art. 1564 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si OPANAF nr. 76/2010;
25 octombrie
– Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat general consolidate, Formular 100 privind:

– calcularea, retinerea si virarea impozitului pe venitul persoanelor fizice pentru luna precedenta, de catre contribuabilii persoane juridice sau fizice care retin la sursa impozitul pe venit. Se declara si impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti..
– calcularea, virarea si declararea impozitului aferent veniturilor din salarii, precum si impozitul retinut la sursa reprezentand plati anticipate pentru venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, pentru trimestrul III 2010, de catre asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, precum si de catre persoanele fizice care au calitatea de angajator;
– efectuarea platilor anticipate, in contul impozitului pe profit anual de catre societatile comerciale bancare, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine;
– calcularea si virarea impozitului pe profit pe trimestrul III 2010 de catre persoanele juridice straine care realizeaza venituri din/sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana;
– calcularea si virarea impozitului pe profit pe trimestrul III 2010 de catre contribuabilii prevazuti la art.34 alin.(1) lit.b din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum si asocierile fara personalitate juridica.

– Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale, Formular 102, pentru:

– luna precedenta, de catre platitorii de contributii carora le revin obligatii de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale cuprinse in Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale cu exceptia celor care au obligatia de plata trimestrial sau semestrial;
– trimestrul III 2010, de catre asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, precum si de catre persoanele fizice care au calitatea de angajator;

– Depunerea Declaratiei privind accizele, cu termen lunar, pentru obligatiile aferente lunii precedente, Formular 103, de catre platitorii de accize;

– Depunerea Declaratiei privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor aferente trimestrului III 2010, Formular 104, de catre persoanele juridice constituite intre persoanele juridice straine si persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitate in Romania intr-o asociere fara personalitate juridica precum si intre persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane, pentru veniturile realizate atat in Romania cat si in strainatate din asocieri fara personalitate juridica;

– Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania, Formular 224, de catre persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati desfasurate in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania.

– Depunerea Declaratiei de impunere trimestriala, privind impozitul pe castigul net din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, aferent trim. III, de catre contribuabilii care obtin venituri din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise.

– Depunerea Decontului de taxa pe valoarea adaugata, Formular 300, de catre persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata;

– Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata, Formular 301 de catre contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 1531 din Codul Fiscal si care au efectuat achizitii intracomunitare in luna precedenta precum si contribuabilii neinregistrati si care nu au obligatia inregistrarii, care au efectuat achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile;

- Publicitate -