Ministerul Finantelor Publice a emis si publicat online precizari privind Registrul Operatorilor Intracomunitari. Circulara nr. 81544/11.10.2010, adresata directiilor judetene de finante publice, contine  urmatoarele (sublinierile in text apartin MFP):

În vederea aplicarii unitare a prevederilor articolului I punctul 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 54 din 23 iunie 2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale va comunicam urmatoarele precizari:

Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale, s-au completat prevederile Codului fiscal, cu un nou articol, art. 158^2 – Registrul operatorilor intracomunitari.

Potrivit alin. (1) al acestui articol, “incepand cu data de 1 august 2010, se infiinteaza si se organizeaza in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala Registrul operatorilor intracomunitari care cuprinde toate persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile care efectueaza operatiuni intracomunitare”.

La alin. (14) al articolului respectiv s-a prevazut ca “persoanele care nu figureaza in Registrul operatorilor intracomunitari nu au un cod valabil de TVA pentru operatiuni intracomunitare, chiar daca acestea sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1”.

În acelasi timp la art. II alin. (4) din ordonanta de urgenta sus mentionata s-a stabilit ca “incepand cu data de 1 august 2010, pentru realizarea schimbului de informatii in domeniul taxei pe valoarea adaugata cu statele membre ale Uniunii Europene, vor fi utilizate informatiile din Registrul operatorilor intracomunitari”.

Ca urmare a aplicarii acestor prevederi, incepand cu data de 1 august 2010, in VIES (sistemul de schimb de informatii in domeniul TVA) nu mai figureaza operatorii care nu s-au inregistrat si in Registrul operatorilor intracomunitari (denumit in continuare ROI), chiar daca acestia sunt inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal.

Sanctiunea pentru persoanele care nu s-au inscris in ROI este prevazuta la art. 2192 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, astfel cum a fost completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 54/2010. Potrivit acestui articol se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei, contraventia privind efectuarea de operatiuni intracomunitare de catre persoanele care au obligatia inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari fara a fi inscrise, conform legii, in acest registru.

Precizam ca prevederile referitoare la drepturile si obligatiile ce revin persoanelor impozabile care realizeaza operatiuni intracomunitare, care se refera printre altele, fara a se limita la acestea, la: informatiile obligatorii ce trebuie inscrise in facturi, exercitarea dreptului de deducere, aplicarea scutirilor de TVA pentru livrari intracomunitare de bunuri, obligatia depunerii deconturilor de TVA si declaratiei recapitulative, plata TVA, nu au suferit modificari ca urmare a intrarii in vigoare a prevederilor Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 54/2010 si nu sunt afectate de neinregistrarea in ROI a persoanelor care realizeaza operatiuni intracomunitare.

Daca o persoana impozabila realizeaza in Romania o achizitie intracomunitara de bunuri taxabila, dar nu este inregistrata in ROI, nu va figura in VIES ca avand un cod valabil de TVA, chiar daca este inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1. Prin urmare, in principiu, furnizorul din alt stat membru nu va aplica scutirea de TVA pentru livrarea intracomunitara de bunuri, respectiv va emite o factura cu TVA din statul in care a inceput transportul bunurilor livrate intracomunitar.

Totusi, se intampla frecvent ca furnizorii sa nu verifice valabilitatea codului de TVA al beneficiarului de fiecare data cand efectueaza o livrare, mai ales daca acestia au relatii comerciale de o perioada indelungata de timp, si, in consecinta, sa emita facturi fara TVA.

În cazul achizitiilor intracomunitare de servicii care au locul in Romania, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, si sunt taxabile, realizate de o persoana impozabila care nu este inregistrata in ROI, persoana nu va figura in VIES ca avand un cod valabil de TVA, chiar daca este inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1. În aceste situatii, in principiu, prestatorul din alt stat membru va considera ca realizeaza operatiuni catre un beneficiar persoana neimpozabila, pentru care va aplica regulile privind locul prestarii corespunzatoare, care presupun de cele mai multe ori emiterea unei facturi cu TVA din statul prestatorului. Si in aceste situatii este posibil ca furnizorii sa nu verifice valabilitatea codului de TVA al beneficiarului de fiecare data si, in consecinta, sa emita facturi fara TVA.

În ceea ce priveste obligatiile ce ii revin beneficiarului roman ca urmare a efectuarii unei achizitii intracomunitare de bunuri sau servicii, taxabile in Romania, indiferent daca a primit o factura cu sau fara TVA din alt stat membru, precizam ca acestea difera in functie de modul de inregistrare in scopuri de TVA, conform art. 153 sau art. 153^1. din Codul fiscal. Astfel, indiferent daca s-a inregistrat sau nu in ROI, pe langa respectarea regulilor stabilite de legislatia in domeniul TVA referitoare la determinarea locului prestarii/achizitiei intracomunitare, exigibilitate, cota aplicabila, baza impozabila, facturare, scutiri s.a., beneficiarul va avea si urmatoarele obligatii:

– daca este inregistrat in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, va avea obligatia sa depuna decontul de TVA (formularul 300) prevazut la art. 156^2 din Codul fiscal, in care sa inregistreze taxa pe valoarea adaugata aferenta achizitiilor intracomunitare de bunuri si servicii ca taxa colectata si deductibila, in limitele si in conditiile stabilite la art. 145 – 147^1 conform prevederilor art. 157 alin. (2) din Codul fiscal si sa depuna declaratia recapitulativa (formularul 390) prevazuta la art. 156^4 din Codul fiscal;

– daca este inregistrat in scopuri de TVA conform art. 153^1 din Codul fiscal sau ar fi avu obligatia sa se inregistreze conform acestui articol, va avea obligatia sa depuna decontul special de taxa (formularul 301) prevazut la art. 156^3 din Codul fiscal, sa efectueze plata taxei pe valoarea adaugata aferenta achizitiilor intracomunitare de bunuri si servicii, conform prevederilor art. 157 alin. (1) din Codul fiscal si sa depuna declaratia recapitulativa (formularul 390) prevazuta la art. 156^4 din Codul fiscal.

În situatia in care furnizorul/prestatorul din alt stat membru a emis facturi fiscale cu TVA din statul in care se considera ca a avut loc livrarea sau prestarea, aceasta va fi inclusa in baza de impozitare a TVA pentru achizitia intracomunitara de bunuri/servicii care are locul in Romania.

Persoanele impozabile care efectueaza livrari intracomunitare de bunuri vor aplica scutirea de TVA prevazuta la art. 143 alin. (2) lit. a) si d) din Codul fiscal daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 10 din Instructiunile de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a) – i), art. 143 alin. (2) si art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2222/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Aplicarea scutirii de TVA nu este conditionata de inregistrarea furnizorilor din Romania in Registrul operatorilor intracomunitari.

Persoanele impozabile care realizeaza prestari intracomunitare de servicii, vor considera neimpozabila in Romania prestarea de servicii daca sunt indeplinite conditiile stipulate la pct. 13 din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare referitoare la scutirea de TVA, indiferent daca sunt sau nu inregistrate in ROI.

Atat persoanele impozabile care realizeaza livrari intracomunitare de bunuri scutite de TVA conform art. 143 alin. (2) lit. a) si d), cat si cele care realizeaza prestari intracomunitare de servicii neimpozabile in Romania conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, trebuie sa indeplineasca toate obligatiile prevazute la Titlul VI Taxa pe valoarea adaugata din Codul fiscal si, de asemenea, pot sa-si exercite drepturile prevazute de acelasi titlu, indiferent daca sunt sau nu inregistrate in ROI.

[sursa: 2010-10-11-circulara-MFP-81544.pdf]

- publicitate -