1. OMEF nr. 1.364 din 06 mai 2008
ORDIN al ministrului economiei si finantelor privind procedura de transmitere a datelor necesare intocmirii Registrului impozitelor, taxelor si tarifelor cu caracter fiscal si nefiscal –

2. OMEF nr.1.372 din 06 mai 2008
ORDIN al ministrului economiei si finantelor privind organizarea evidentei in scopul taxei pe valoarea adaugata, conform art. 156 din Legea nr. 571 din 2003 privind Codul fiscal

- publicitate -