Ordine emise de ANAF in mai 2008

49

1. OpANAF nr. 800/2008 din 12 mai 2008
ORDIN al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului cererii de autorizare ca operator economic comerciant de tutun brut si/sau tutun partial prelucrat, al autorizatiei de operator economic comerciant de tutun brut si/sau tutun partial prelucrat si a instructiunilor privind procedura de solutionare a cererii de autorizare a operatorilor economici care doresc sa comercializeze tutun brut si/sau tutun partial prelucrat

2. OpANAF nr. 819/2008 din 19 mai 2008
ORDIN al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi

- Publicitate -