ANAF: TVA pentru serviciile de cazare, masa si tratament

616

Intrebare: Care este regimul taxei pe valoarea adaugata aplicabil serviciilor de cazare, masa si tratament prestate de persoane impozabile care isi desfasoara activitatea in statiuni balneoclimaterice?

Raspuns ANAF din 9 iunie 2008
Potrivit prevederilor art. 141 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, sunt scutite de la plata TVA serviciile constand in spitalizare, ingrijiri medicale si operatiuni strans legate de acestea, desfasurate de unitati autorizate pentru astfel de activitati, indiferent de forma de organizare, precum :spitale, sanatorii, centre de sanatate rurale sau urbane, dispensare, cabinete si laboratoare medicale, centre de ingrijire medicala si de diagnostic, baze de tratament si recuperare, statii de salvare si alte unitati autorizate sa desfasoare astfel de activitati.

Conform punctului 24 lit. a) din Normele metodologice date in aplicarea Titlului VI – TVA, aprobate prin HG nr. 44/2004, operatiunile strans legate de ingrijirile medicale includ livrarea de medicamente, bandaje, proteze si accesorii ale acestora, produse ortopedice si alte bunuri similare catre pacienti in perioada tratamentului, precum si furnizarea de hrana si cazare catre pacienti in timpul spitalizarii si ingrijirii medicale.

Prin urmare, in conformitate cu prevederile legale prezentate, sunt scutite de la plata taxei pe valoarea adaugata serviciile de ingrijire medicala, precum si serviciile de cazare si masa furnizate pe perioada acordarii ingrijirilor medicale, prestate de agenti economici autorizati sa desfasoare astfel de activitati, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 109/2000 privind statiunile balnare, climatice si balenoclimatice si asistenta medicala balneara si de recuperare, cu modificarile si completarile ulterioare.

In acest context, facem precizarea ca, legea nu prevede aplicarea unui regim diferentiat pentru pacientii ale caror bilete sunt decontate de Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi Sociale si cei care beneficiaza de tratament pe baza de trimitere de la medic. Astfel, precizam ca, scutirea de TVA se va aplica nediferentiat pentru cele doua categorii de pacienti, sub rezerva ca, unitatea medico-balneara si de recuperare din localitatile cu statut de statiune balneara/climatica/balneoclimatica sa detina autorizatie de functionare eliberata de Ministerul Sanatatii Publice, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din ordonanta mentionata mai sus.

Cu toate acestea, consideram ca, in practica, pot fi identificate 2 situatii distincte care determina regimuri fiscale diferite din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata, dupa cum urmeaza:

1. Serviciile de cazare si masa sunt oferite pacientilor de catre societatea care detine unitatea medico-balneara si de recuperare la care se efectueaza tratamentul recomandat de medic. In aceasta situatie, servicile mentionate sunt scutite de TVA fara drept de deducere, conform celor precizate anterior.

2. Serviciile de cazare si masa sunt oferite pacientilor de catre o alta societate decat cea la care se efectueaza tratamentul recomandat de medic, intrucat unitatea respectiva nu dispune de baza materiala pentru asigurarea locurilor de cazare pentru toate persoanele carora le-au fost eliberate bilete de catre CNPAS sau trimiteri de catre medici. In aceasta situatie, unitatile care vor asigura cazarea si masa au obligatia de a facturi fiscale cu TVA aceste servicii catre unitatile autorizate, daca sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.

Astfel, unitatile medico-balneare autorizate de Ministerul Sanatatii Publice care asigura tratamentul pacientilor vor primi facturi cu TVA de la acesti prestatori de servicii si nu vor putea sa deduca taxa pe valoarea adaugata aferenta prestarilor respective, intrucat sunt destinate realizarii activitatilor scutite de TVA fara drept de deducere. Aceasta taxa nededusa reprezinta un cost pentru unitatile medico-balneare si de recuperare.

sursa: raspuns ANAF din 09 iunie 2008

- Publicitate -