Intrebare: Cum se determina impozitul pe profit in cazul unei persoane juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania?

Raspuns ANAF din 19 februarie 2008
Conform prevederilor art. 13 lit.b) din Codul fiscal, sunt obligate la plata impozitului pe profit persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania.
Potrvit prevederilor art. 14 lit.b) din Codul fiscal, impozitul pe profit se aplica in cazul persoanelor juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania, asupra profitului impozabil atribuibil sediului permanent.
Profitul impozabil se determina conform prevederilor art. 19 alin.(1) din Codul fiscal astfel: se calculeaza ca diferenta intre veniturile realizate din orice orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile.

La stabilirea profitului impozabil se iau in calcul si alte elemente similare veniturilor si cheltuielilor potrivit normelor de aplicare.

Totodata, potrivit art. 29 alin.(3) din Codul fiscal, profitul impozabil al sediului permanent se determina prin tratarea acestuia ca persoana separata si prin utilizarea regulilor preturilor de transfer la stabilirea pretului de piata al unui transfer facut intre persoana juridica straina si sediul sau permanent. Atunci cand sediul permanent nu detine o factura pentru cheltuielile alocate lui de catre sediul sau principal, celelalte documente justificative trebuie sa includa dovezi privind suportarea efectiva a costurilor si alocarea rezonabila a acestor costuri catre sediul permanent utilizand regulile preturilor de transfer.

Daca la sfarsitul exercitiului financiar se obtine profit, conform prevederilor art.10 lit. a) din Ordonanta de urgenta nr.92 din 30 decembrie 1997, privind stimularea investitiilor directe, investitorii nerezidenti in Romania au dreptul de a transfera in strainatate, fara nici un fel de restrictii, dupa plata impozitelor si a taxelor legale, in valuta liber convertibila: dividentul sau beneficiul obtinut de la o societate comerciala, in cazul in care sunt actionari sau asociati, ori profitul de la o sucursala a acesteia.

- publicitate -

Totodata, mentionam ca, in ceea ce priveste organizarea si conducerea contabilitatii de catre subunitati fara personalitate juridica, ce desfasoara activitati in Romania si apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate, potrivit art.1 alin.(3) din Legea contabilitatii nr.82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, acestea au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, potrivit reglementarilor contabile in vigoare.

În acest sens, astfel de subunitati fara personalitate juridica sunt obligate sa intocmeasca situatii financiare anuale si raportari contabile periodice potrivit cerintelor Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

sursa: raspuns ANAF din 19 februarie 2008