ANAF: Deductibilitatea cheltuielilor efectuate de proprietar la imobilul inchiriat

184

Intrebare: Care este regimul fiscal al cheltuielilor deductibile efectuate de proprietarul unui imobil care a fost inchiriat ?

Raspuns ANAF din 4 iunie 2008
În conformitate cu prevederile art. 62 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, venitul brut reprezinta totalitatea sumelor in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura si se stabileste pe baza chiriei sau a arendei prevazute in contractul incheiat intre parti pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul incasarii chiriei sau arendei.
Venitul brut se majoreaza cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta.
Conform normelor metodologice date in aplicarea art. 62 din Codul fiscal, aprobate prin HG nr.44/2004, venitul net se determina ca diferenta dintre sumele reprezentand chiria/arenda in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura, prevazute in contractul incheiat intre parti, si cota de cheltuiala forfetara de 25%, reprezentand cheltuieli deductibile aferente venitului.
Pentru recunoasterea deductibilitatii cheltuielii stabilite forfetar, proprietarul nu este obligat sa prezinte organului fiscal documente justificative.

Cheltuiala deductibila aferenta venitului, stabilita in cota forfetara de 25% aplicata la venitul brut, reprezinta uzura bunurilor inchiriate si cheltuielile ocazionate de intretinerea si repararea acestora, impozitele si taxele pe proprietate datorate potrivit legii, comisionul retinut de intermediari, primele de asigurare platite pentru bunul cedat spre folosinta, respectiv eventuale nerealizari ale veniturilor din arendare scontate, generate de conditii naturale nefavorabile, cum ar fi: grindina, seceta, inundatii, incendii si altele asemenea.
Mentionam ca Ministerul Economiei si Finantelor si Agentia Nationala de Administrare Fiscala nu are competenta de a interveni in contractul incheiat intre parti, si, ca urmare, in cazul in care considerati ca societatea care a inchiriat imobilul nu si-a respectat clauzele contractuale, va puteti adresa instantei judecatoresti competente.

sursa: raspuns ANAF din 04 iunie 2008

- Publicitate -