Prin Comunicatul de Presa nr. 1091007/ 22.10.2010, Agentia Nationala de Administrare Fiscala informeaza ca incepand cu data de 25 octombrie a.c., declararea contributiilor individuale de asigurari sociale si de asigurari pentru somaj calculate si retinute de catre platitorii de venit potrivit art. III alin. (11) din O.U.G. nr. 58/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se va face numai la administratiile fiscale competente in administrarea acestora. 

Declararea contributiilor individuale de asigurari se realizeaza prin completarea si depunerea Formularului 102 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarile sociale si fondurilor speciale”, cod 14.13.01.40.

Plata contributiile individuale de asigurari se va efectua de catre platitorii de venit potrivit art. 114 alin. (1) si (2¹) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata. Astfel, data platii este: data inscrisa in documentul de plata eliberat de organul fiscal in cazul platilor in numerar, data postei in cazul platilor prin mandat postal si data la care bancile debiteaza contul in cazul platilor prin decontare bancara. Distribuirea sumelor din contul unic se face distinct pe fiecare buget sau fond, proportional cu obligatiile datorate.

Contul in care se vor plati contributiile este 55.02 “Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire”, deschis pe codul de identificare fiscala al contribuabililor la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea platitorului de venit.

DIRECTIA DE COMUNICARE, RELATII PUBLICE SI MASS-MEDIA

[sursa: anaf.ro 22-10-2010]

- Publicitate -