Intrebare: Un premiu banesc acordat unui salariat, aferent anului 2007 si platit in cursul lunii ianuarie 2008, se considera venit obtinut in 2007, sau in 2008?

Raspuns ANAF din 5 iunie 2008
Potrivit prevederilor art.57 alin.(21) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, in cazul veniturilor din salarii si/sau al diferentelor de venituri din salarii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul se calculeaza si se retine la data efectuarii platii.

Va precizam ca mentiunile aliniatului precedent nu sunt valabile in cazul in care salariile se platesc in mod curent, in conformitate cu prevederile art.53 alin.(1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in perioada 5-15 a fiecarei luni pentru luna precedenta, caz in care cotele de impozit si contributii sociale obligatorii sunt cele in vigoare in luna precedenta in care s-a realizat venitul.

În ceea ce priveste premiul anual aferent anului 2007 si platit de dvs. angajatilor in cursul lunii ianuarie 2008, acesta reprezinta venit al lunii ianuarie 2008, fiind supus regulilor de impozitare, inclusiv in ceea ce priveste contributiile sociale obligatorii, in vigoare in luna ianuarie 2008.

sursa: raspuns ANAF din 05 iunie 2008

- publicitate -