UNELE ASPECTE PRIVIND APLICAREA REGLEMENTARILOR CONTABILE CONFORME CU DIRECTIVA A IV-A A CEE, PARTE COMPONENTA A REGLEMENTARILOR CONTABILE CONFORME CU DIRECTIVELE EUROPENE, APROBATE PRIN ORDINUL MINISTRULUI FINANTELOR PUBLICE NR. 3.055/2009Ghid practic 2010

Începand cu data de 1 ianuarie 2010, operatorii economici aplica Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009. Odata cu intrarea in vigoare a acestor reglementari a fost abrogat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Reglementarile contabile mentionate presupun aplicarea, de catre toti operatorii economici, a acelorasi reguli contabile. În contextul Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, singura diferentiere intre operatorii economici este din punctul de vedere al numarului de componente ale situatiilor financiare anuale, respectiv al formatului bilantului cuprins in situatiile financiare anuale.

Implicit, obligatia de auditare a situatiilor financiare anuale (individuale) se refera doar la anumite categorii de operatori economici. Astfel, persoanele juridice care depasesc limitele criteriilor de marime prevazute de reglementari, societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, astfel cum este definita de legislatia in vigoare privind piata de capital, precum si persoanele juridice de interes public definite prin lege au obligatia auditarii situatiilor financiare anuale.

În sprijinul operatorilor economici, specialisti ai Directiei de legislatie si reglementari contabile din Ministerul Finantelor Publice au elaborat un ghid referitor la aplicarea in practica a Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene. Exemplele prezentate in continuare nu sunt exhaustive, data fiind multitudinea operatiunilor care au loc in practica.

- publicitate -

De asemenea, la contabilizarea operatiunilor economico-financiare trebuie avute in vedere atat documentele si clauzele contractuale care stau la baza operatiunilor, cat si reglementarile contabile in vigoare. Totodata, in toate cazurile se va urmari respectarea legislatiei care reglementeaza anumite aspecte economico – financiare.

În ceea ce priveste tratamentul fiscal, acesta este cel prevazut de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii revine administratorului sau altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii respective.

Ghid contabil – CUPRINS