ORDIN COMUN 1475/2010(MMFPS), 2466/2010 (MFP) – Instructiuni privind declararea si plata CAS si AS prevazute la art. III din OUG 58/2010

97

ORDIN COMUN nr. 1475/2010 din 21 octombrie 2010 (MMFPS), nr. 2466/2010 din 20 octombrie 2010 (MFP) pentru aprobarea unor instructiuni privind declararea si plata contributiilor individuale de asigurari sociale si de asigurari pentru somaj prevazute la art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale
2010-10-22 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 706 din 22 octombrie 2010
2010-10-22 – Data intrarii in vigoare: 22 Octombrie 2010

ORDIN COMUN nr. 1475/2010 din 21 octombrie 2010 (MMFPS), nr. 2466/2010 din 20 octombrie 2010 (MFP) pentru aprobarea unor instructiuni privind declararea si plata contributiilor individuale de asigurari sociale si de asigurari pentru somaj prevazute la art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale

În temeiul art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, cu modificarile ulterioare, al art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale si ministrul finantelor publice emit urmatorul ordin:

ART. 1
(1) Contributiile individuale de asigurari sociale si de asigurari pentru somaj calculate si retinute de catre platitorii de venit potrivit art. III alin. (11) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, cu modificarile ulterioare, denumite in continuare contributii individuale de asigurari, se vor declara la organele fiscale competente in administrarea acestora, subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(2) Modelul si continutul formularului declaratiei sunt cele aprobate potrivit art. 1 lit. c) din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv formularul 102 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale”, cod 14.13.01.40.

ART. 2
(1) Plata contributiilor individuale de asigurari se va efectua de catre platitorii de venit potrivit art. 114 alin. (1) si (2^1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Contul in care se vor plati contributiile individuale de asigurari este cel prevazut la art. 4 din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv contul 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire”, deschis pe codul de identificare fiscala al contribuabililor, la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea platitorului de venit.
(3) Organele fiscale competente in administrarea platitorilor de venituri vor distribui sumele platite in contul prevazut la alin. (2) si vor stinge contributiile individuale de asigurari declarate potrivit art. 1 alin. (1), in conformitate cu dispozitiile art. 114 si 115 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Contributiile individuale de asigurari distribuite potrivit alin. (3) se evidentiaza in conturile corespunzatoare de venituri bugetare, codificate cu codul de identificare fiscala al platitorilor de venit.

ART. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, Ioan Nelu Botis
Ministrul finantelor publice, Gheorghe Ialomitianu

———-

- Publicitate -