Contributia de asigurari sociale – CAS 2008

1246

BAZA legala: – LEGEA nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale; – LEGEA nr. 387/31.12.2007 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2008.
MOD de calcul: CAS = cota x baza impozabila
COTELE de contributii pentru asigurarile sociale se stabilesc anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, si sunt diferentiate de: (1) conditiile de munca, si (2) categoria de contribuabil.
(1) in functie de conditiile de munca, cota CAS este
:
* in perioada 01 ianuarie – 30 noiembrie 2008 :
– cota CAS conditii normale = 29%
– cota CAS conditii deosebite = 34%
– cota CAS conditii speciale = 39%
* incepand cu 01 decembrie 2008:
– cota CAS conditii normale = 27,5%
– cota CAS conditii deosebite = 32,5%
– cota CAS conditii speciale = 37,5%
* in anul 2008: cota CAS individuala = 9,5%, indiferent de conditiile de munca. CAS individuala este datorata de persoanele fizice potrivit art. 21 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, si aceasta cota de 9,5% include si cota de 2% aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazuta de Legea nr.411/2004.
(2) pe categoriile de contribuabili, cota CAS datorata este:
A. persoanele angajate pe baza de CIM si functionarii publici = CAS individuala = 9,5%
B. angajatorii persoanelor de mai sus = CAS – CAS individuala
C. persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatilor executive, legislative sau judecatoresti pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate cu ale salariatilor si functionarilor publici = CAS individual = 9,5%
D. persoanele juridice la care isi desfasoara activitatea persoanele de la pct. C = CAS – CAS individuala
E. persoanele care se afla in una din situatiile urmatoare: = CAS
– asociat unic, asociati, comanditari sau actionari
– administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare sau de management;
– membri ai asociatiei familiale;
– persoane autorizate sa desfasoare activitati independente;
– persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora;
– alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale
F. persoane care se regasesc in doua sau mai multe situatii din cele de la pct. E = CAS
G. Agentia nationala pentru ocuparea Fortei de Munca, pentru persoanele aflate in somaj = CAS conditii normale sau CAS individuala dupa caz
H. alte persoane asigurate pe baza de contract de asigurari sociale de sanatate, care nu se afla in nici una din situatiile de mai sus = CAS
BAZA de impozitare pentru contributia de asigurari sociale este diferentiata pe categoria de contribuabil, astfel, pentru persoanele de la:
pct. A. = venitul brut realizat lunar
pct. B. = suma veniturilor care constituie baza de calcul a contributiilor individuale ale angajatilor sau persoanelor asimilate angajatilor
pct. C. = venitul brut realizat lunar
pct. D. = suma veniturilor care constituie baza de calcul a contributiilor individuale ale angajatilor sau persoanelor asimilate angajatilor
pct. E. = venitul declarat prin declaratia de asigurare sau contractul de asigurare
pct. F. = venitul declarat prin declaratia de asigurare sau contractul de asigurare
pct. G. = cuatumul drepturilor banesti lunare ce se suporta din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj
pct. H. = venitul declarat prin declaratia de asigurare sau contractul de asigurare

- Publicitate -

1 COMENTARIU