2011-02-03 – Modificat prin OpANAF nr. 73/2011 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

2010-11-25 – Modificat si completat de OpANAF nr. 2689/2010 din 16 noiembrie 2010 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

2010-10-15 – Modificat si completat de OpANAF nr. 2559/2010 din 6 octombrie 2010 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

Elemente de noutate:  OpANAF nr. 2.238/2010 se aplica incepand cu obligatiile de plata cu termen de declarare 25 august 2010.  OPANAF 2238/2010 modifica Anexa nr. 1 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”, Anexa nr. 8 „Instructiuni de completare a formularului 100 «Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat» si completeaza anexa nr. 15 „Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat”.
2010-08-02 – Modificat si completat de OpANAF nr. 2238/2010 din 28 iulie 2010 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

Elemente de noutate:  OpANAF nr. 1709/2010 abroga la lit. d) la articolul 1, Anexa nr. 11 „Instructiuni de completare a formularului 103 „Declaratie privind accizele” si anexa nr. 17 „Nomenclatorul privind accizele”. OpANAF nr. 1709/2010 modifica  Anexa nr. 1 D 100  „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”, Anexa nr. 8 „Instructiuni de completare a formularului 100 «Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat» si Anexa nr. 15 „Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat”.
2010-04-13 – Modificat de OpANAF nr. 1709/2010 privind modificarea modelului si continutului unor formulare utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa (Monitorul Oficial nr. 231 din 13 aprilie 2010)

Elemente de noutate: Se modifica:  D 100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat” si Instructiunile de completare a acesteia, „Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat” si „Nomenclatorul privind accizele”.
2010-02-08 – Modificat de OpANAF nr. 1430/2010 din 3 februarie 2010 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa (aplicabil incepand cu declararea obligatiilor de plata aferente anului fiscal 2010)

Elemente de noutate: OpANAF nr. 1290/2009 modifica declaratiile 100 si 120. Prevederile privind declaratia 100 se aplica incepand cu obligatiile aferente trimestrului II 2009. Formularul 120 Decont privind accizele se utilizeaza pentru declararea obligatiilor aferente anului 2009.
2009-07-02 – Modificat de OpANAF nr. 1290/2009 din 26 iunie 2009 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

Elemente de noutate: OpANAF nr. 1809/2008 se aplica pentru declararea impozitelor si taxelor datorate incepand cu 1 ianuarie 2009, cu termen de declarare 25 februarie 2009. Exceptie fac, prevederile referitoare la declaratiile 101 si 120 care se aplica incepand cu declararea obligatiilor anuale aferente anului fiscal 2008.
2008-12-30 – Modificat de OpANAF nr. 1809/2008 din 24 decembrie 2008 pentru modificarea Ordinului nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

2008-05-03 – Versiune consolidata: OpANAF-101-2008-impozite-taxe-regim-autoimpunere-retinere-la-sursa-Vconsolidata-03-05-2008.pdf
2008 – Modificat de OpANAF 693/2008 (via mfinante.ro) din 23 aprilie 2008 de completare a Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa
2008 – Abroga dispozitiile contrare (modelele si instructiunile de completare anterioare)
2008 – Publicat in Monitorul Oficial: nr. 70 din 30 ianuarie 2008

Sumar continut: Ordinul aproba modelul si continutul a 7 formulare fiscale, precum si instructiunile de completare, tiparire si depunere. Formularele se completeaza cu ajutorul programului de asistenta de pe mfinante.ro. OpANAF 101/2008 face referire la urmatoarele articole din Codul Fiscal: art. 30 art. 103 art. 110 art. 111 art. 115 art. 116 art. 13 art. 169 art. 17 art. 170 art. 171 art. 172 art. 173 art. 174 art. 175 art. 175^3 art. 18 art. 19 art. 194 art. 20 art. 207 art. 208 art. 214 art. 215 art. 217art. 22 art. 23 art. 24 art. 28 art. 32 art. 33 art. 34 art. 36 art. 38 art. 52 art. 57 art. 58 art. 67 art. 70 art. 77 art. 79 art. 93

ORDINUL nr. 101/2008 din 21 ianuarie 2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa [versiune actualizata-consolidata 02-08-2010]

In temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
avand in vedere prevederile art. 81 si ale art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile referitoare la obligatiile declarative prevazute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile legislatiei specifice privind contributiile sociale,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba modelul si continutul formularelor prevazute in anexele nr. 1-7:
a) 100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs;
– 25 aprilie 2010 D100-V8-eFrom.pdf | Instructiuni-D100-V8.pdf
– 25 august 2010 D100-V9-eFrom.pdf | Instructiuni-D100-V9.pdf
– 20 octombrie 2010 D100-V10-eForm.pdf
– 30 noiembrie 2010 D100-V11-eForm.pdf

b) 101 „Declaratie privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04;
– 2009 D101-V5-eForm.pdf
– 2010 D101-V6-eForm.pdf | Instructiuni-D100-V6.pdf

c) 102 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale”, cod 14.13.01.40;
D102-V1-eForm.pdf
D102-V3-eForm.pdf

d) 103 „Declaratie privind accizele”, cod 14.13.01.03/a;

e) 104 „Declaratie privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor”, cod 14.13.01.01/dv;
– D104-V1.pdf

f) 120 „Decont privind accizele”, cod 14.13.01.03;
D120-V4-eFrom.pdf

g) 130 „Decont privind impozitul la titeiul din productia interna”, cod 14.13.01.05.
D130-V1-eForm.pdf

ART. 2
Formularele prevazute la art. 1 se completeaza si se depun potrivit instructiunilor prevazute in anexele nr. 8-17.
ART. 3
(1) Formularele prevazute la art. 1 se completeaza cu ajutorul programului de asistenta, care poate fi descarcat de pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, sau poate fi distribuit, la cerere, de unitatile fiscale.
(2) Formularele prevazute la art. 1 se depun prin una dintre metodele prevazute de actele normative in vigoare.
(3) Pentru declararea unei obligatii de plata, pentru aceeasi perioada de raportare, nu se utilizeaza simultan mai multe metode de depunere a declaratiilor fiscale.
(4) In situatia in care platitorul de impozite, taxe sau contributii a utilizat pentru aceeasi obligatie de plata si aceeasi perioada de raportare mai multe metode de depunere va fi inregistrata prima declaratie depusa, conform legii.
(5) In situatia in care, in declaratia privind o perioada de raportare, depusa la organul fiscal competent, nu au fost cuprinse toate impozitele, taxele sau contributiile pentru care este prevazuta, conform legii, obligatia declararii acestora, platitorul depune un formular referitor la aceeasi perioada de raportare pentru impozitele, taxele sau contributiile nedeclarate initial. Data depunerii acestui formular se stabileste in conformitate cu prevederile legale.
ART. 4
Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularelor prevazute la art. 1 sunt prezentate in anexa nr. 18.
ART. 5
Sumele inscrise in declaratii nu cuprind diferentele de impozite, taxe sau contributii stabilite prin deciziile emise de organul fiscal ca urmare a actiunilor de inspectie fiscala.
ART. 6
Anexele nr. 1-18 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 7
(1) Formularele prevazute la art. 1 lit. a), c), d) si e) si nomenclatoarele prevazute in anexele nr. 15-17 se utilizeaza pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor datorate incepand cu data de 1 ianuarie 2008, cu termen de declarare incepand cu data de 25 februarie 2008.
(2) Formularele prevazute la art. 1 lit. b), f) si g) se utilizeaza incepand cu declararea obligatiilor anuale aferente anului fiscal 2007.
ART. 8
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin orice dispozitie contrara se abroga.
ART. 9
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, dupa caz, directiile de specialitate din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 10
Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Daniel Chitoiu
Bucuresti, 21 ianuarie 2008.
Nr. 101.

- Publicitate -

8 COMENTARII

  1. […] de consultare publica Proiectul ordinului presedintelui ANAF pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, […]