Codul Fiscal actualizat – 23 octombrie 2010

69

Codul Fiscal actualizat 23 octombrie 2010 cuprinde evenimentele legislative dispuse asupra Codului Fiscal prin:
LEGEA nr. 188/2010 din 14 octombrie 2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2007 pentru modificarea alin. (4) si (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Noul Cod Fiscal 2010, in vigoare incepand cu 23 octombrie 2010, este Codul Fiscal consolidat 01 octombrie 2010, astfel cum a fost actualizat prin:
modificarea coloanei “Numarul axelor si masa totala maxima autorizata” din tabelele de la alin. (4) si (5) ale art. 263.

- Publicitate -

Textul legal actualizat este evidentiat in versiunea consolidata publicata online pe CodFiscal.net astfel:
– AC25 text legal in vigoare actualizat AC25
– AC25 text legal abrogat/modificat AC25

Informatii despre toate versiunile consolidate sunt disponibile pe pagina Acte incluse.

- Publicitate -