Articol publicat in Revista Era Comunicatiilor – Bucuresti, 2001-2004,  Concepte ale societatii informationale: „Semnatura Electronica” („Semnatura Numerica” sau „Semnatura Digitala”) – Prof. dr. ing. Nicolae George DRAGULANESCU – Universitatea Politehnica – Bucuresti.

Prin Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica au fost stabilite si in Romania – in conformitate cu Acquis-ul comunitar – atat „regimul juridic al semnaturii electronice si al inscrisurilor in forma electronica”, cat si „conditiile furnizarii de servicii de certificare a semnaturilor electronice” (Art.1). Legea mai sus mentionata precizeaza:
– „Aceasta lege se completeaza cu dispozitiile legale privind incheierea, validitatea si efectele actelor juridice.” (Art.2)
– „Înscrisul in forma electronica, caruia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv si generata cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnaturii electronice, este asimilat, in ceea ce priveste conditiile si efectele sale, cu inscrisul sub semnatura privata.” (Art.5)
– „Înscrisul in forma electronica, caruia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica, recunoscut de catre cel caruia i se opune, are acelasi efect ca actul autentic intre cei care l-au subscris si intre cei care le reprezinta drepturile” (Art.6).
– „În cazurile in care, potrivit legii, forma scrisa este ceruta ca o conditie de proba sau de validitate a unui act juridic, un inscris in forma electronica indeplineste aceasta cerinta daca i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat si generata prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnaturii.” (Art.7)
Altfel spus, doar semnatura electronica extinsa are aceeasi valoare in spatiul virtual ca si semnatura manuscrisa in lumea reala (deci doar ea are valoare probanta in justitie). De remarcat in plus si faptul ca o semnatura electronica – asociind un document electronic persoanei care-l semneaza – nu este nici si nu poate fi o semnatura manuscrisa scanata, o iconita, o fotografie, o holograma sau un smart card, etc..

Legea defineste astfel principalele concepte legate de obiectul ei (Art.4):
– „inscris in forma electronica reprezinta o colectie de date in forma electronica (adica „reprezentari ale informatiei intr-o forma conventionala adecvata crearii, prelucrarii, trimiterii, primirii sau stocarii acesteia prin mijloace electronice”) intre care exista relatii logice si functionale si care redau litere, cifre sau orice alte caractere cu semnificatie inteligibila, destinate a fi citite prin intermediul unui program informatic sau al altui procedeu similar” (un termen echivalent utilizat in mod curent si la noi este ).
– „semnatura electronica reprezinta date in forma electronica care sunt atasate sau logic asociate cu alte date in forma electronica si care servesc ca metoda de identificare” (de mentionat ca termenul – exprimand o anumita neutralitate tehnologica – este utilizat doar in Directivele Uniunii Europene si legislatia nationala aferenta, utilizatorii si mass-media preferand termeni ca in SUA, Marea Britanie, Italia, Germania, Austria, Belgia sau in Franta; acesti termeni exprima optiunea pentru un anumit tip de solutii tehnologice)
– „semnatura electronica extinsa reprezinta acea semnatura electronica care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: a) este legata in mod unic de semnatar; b) asigura identificarea semnatarului; c) este creata prin mijloace controlate exclusiv de semnatar; d) este legata de datele in forma electronica, la care se raporteaza in asa fel incat orice modificare ulterioara a acestora este identificabila” (de mentionat ca in statele membre ale Uniunii Europene, acest tip de semnatura electronica se numeste )
– „semnatar reprezinta o persoana care detine un dispozitiv de creare a semnaturii electronice si care actioneaza fie in nume propriu, fie ca reprezentant al unui tert”
– „dispozitiv de creare a semnaturii electronice reprezinta software si/sau hardware configurate, utilizat pentru a implementa datele de creare a semnaturii electronice („orice date in forma electronica, cu caracter de unicitate, cum ar fi coduri sau chei criptografice private, care sunt folosite de semnatar pentru crearea unei semnaturi electronice”)”
– „dispozitiv securizat de creare a semnaturii electronice reprezinta acel dispozitiv de creare a semnaturii electronice care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: a) datele de creare a semnaturii, utilizate pentru generarea acesteia, sa poata aparea numai o singura data si confidentialitatea acestora sa poata fi asigurata; b) datele de creare a semnaturii, utilizate pentru generarea acesteia, sa nu poata fi deduse; c) semnatura sa fie protejata impotriva falsificarii prin mijloacele tehnice disponibile la momentul generarii acesteia; d) datele de creare a semnaturii sa poata fi protejate in mod efectiv de catre semnatar impotriva utilizarii acestora de catre persoane neautorizate; e) sa nu modifice datele in forma electronica, care trebuie sa fie semnate, si nici sa nu impiedice ca acestea sa fie prezentate semnatarului inainte de finalizarea procesului de semnare”
– „dispozitiv de verificare a semnaturii electronice reprezinta software si/sau hardware configurate, utilizat pentru a implementa datele de verificare a semnaturii electronice”
– „certificat reprezinta o colectie de date in forma electronica ce atesta legatura dintre datele de verificare a semnaturii electronice si o persoana, confirmand identitatea acelei persoane”
– „certificat calificat reprezinta un certificat care satisface conditiile prevazute la Art. 18 si care este eliberat de un furnizor de servicii de certificare ce satisface conditiile prevazute la Art. 20” ( Nota: in conformitate cu Art. 40 din lege, certificatul calificat, eliberat de catre un furnizor inregistrat intr-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, este recunoscut ca fiind echivalent din punct de vedere al efectelor juridice cu certificatul calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare cu domiciliul sau cu sediul in Romania, in baza acordului european de asociere dintre Romania, pe de o parte, si Comunitatea Europeana si statele membre, pe de alta parte.)
– „furnizor de servicii de certificare reprezinta orice persoana, romana sau straina, care elibereaza certificate sau care presteaza alte servicii legate de semnatura electronica”

Cunoastem cu totii, de multi ani, ce este o semnatura manuscrisa si, mai ales, cat de simpla este ea dar si cat de greu se poate obtine ea, mai ales acolo unde si atunci cand ea reprezinta o aprobare din partea unei autoritati…Nenumarate obstacole se pot opune in lumea reala obtinerii in timp util a unei semnaturi manuscrise chiar si in situatia – nu tocmai rara – in care solicitantul este indreptatit legal sa obtina ceea ce cere, iar reprezentantul autoritatii solicitate cunoaste legea si doreste sa nu puna piedici solicitantului. Asemenea obstacole pot fi, de exemplu: imposibilitatea transportarii rapide si sigure a documentului pe suport hartie la sediul semnatarului (de catre petent, personal, in timpul programului de lucru al autoritatii sau prin posta, mai ales recomandata), indisponibilitatea fizica a semnatarului (prea ocupat cu alte prioritati sau prea aglomerat cu lucrari restante) de a semna manuscris, diferitele intarzieri posibile in prelucrarea documentului ulterior semnarii lor (intarzieri aferente, de exemplu, operatiilor de aplicare a stampilei, de multiplicare, de inregistrare a documentului, de transport al documentului semnat la sediul petentului – mai ales daca este vorba de o recomandata cu confirmare de primire transmisa prin Posta Romana, etc.)

Semnatura electronica prezinta marele avantaj ca elimina toate problemele generate de spatiu si timp, aspecte existente in cazul semnaturii manuscrise. Ea poate fi utilizata pe orice document electronic, in cadrul oricarei organizatii – nu numai in domeniul actelor juridice, asa cum stipuleaza Legea nr. 455/ 2001 – cu conditia de-a fi… acceptata de toti cei interesati! Informarea si educarea utilizatorilor de noi tehnologii informationale au, in consecinta, un rol esential in scopul reducerii rezistentei la schimbare manifestate de anumite persoane (din teama de-a nu-si pierde obiectul muncii dar, uneori si din ignoranta, suficienta sau comoditate). Se creeaza astfel conditiile necesare disparitiei unor profesii traditionale legate de prelucrarea documentelor pe suport hartie (arhivari, notari, registratori, grefieri, operatori xerox, etc.) precum si aparitiei unor profesii specifice societatii informationale (analisti, programatori, certificatori, designeri, etc. – avand cu totii aptitudini si deprinderi de prelucrare si securizare a informatiei pe suport electronic precum si noi atitudini si comportamente fata de informatie si procesul de prelucrare a acesteia).

[sursa: ndragulanescu.ro]

- Publicitate -