Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat online Buletinul statistic fiscal nr. 3, aferent trimestrului III din anul 2010.

In introducere, la Nota de conjunctura se precizeaza:

În al treilea trimestru al anului 2010, a continuat tendinta de diminuare a activitatii economice, produsul intern brut scazand – in termeni reali – cu 2,5% comparativ cu trimestrul similar din anul 2009. In consecinta, s-a restrans corespunzator si baza de impozitare.

Scaderea investitiilor straine directe cu 39,6% in primele noua luni ale anului 2010, comparativ perioada similara a anului anterior, a accentuat sentimentul de neincredere din piata, a majorat tendinta de protejare a lichiditatilor, a limitat miscarea capitalurilor si a afectat negativ crearea de noi locuri de munca.

În trimestrul al III-lea 2010, activitatea sectorului constructii s-a diminuat cu 18,5%, in timp ce volumul productiei industriale a crescut cu 4,5% fata de aceeasi perioada a anului precedent; cifra de afaceri din industrie s-a majorat cu 10,6%.

- publicitate -

Volumul cifrei de afaceri pentru comertul cu amanuntul, cu exceptia autovehiculelor si a motocicletelor, s-a redus in trimestrul al III-lea 2010 cu 4,4%, in timp ce volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piata prestate populatiei a crescut cu 13,8% fata de perioada corespunzatoare din anul 2009.

Numarul salariatilor din economie a continuat trendul descendent inregistrat incepand cu luna februarie 2009. În luna septembrie 2010, efectivul salariatilor a fost de 4.194,1 mii persoane, mai mic cu 29,2 mii persoane (-0,7%) fata de luna anterioara si cu 311,0 mii persoane (-6,9%) comparativ cu luna septembrie 2009. Numarul mediu al salariatilor, calculat pentru al treilea trimestru al anului 2010, de 4.221,7 mii persoane, s-a situat cu 7,0% sub nivelul inregistrat in perioada corespunzatoare din anul precedent.

La sfarsitul lunii septembrie 2010, rata somajului inregistrat la nivel national a fost de 7,4%, la nivelul lunii anterioare si cu 0,5 puncte procentuale mai mare decat in luna septembrie a anului 2009. Numarul somerilor inregistrati la finele lunii septembrie 2010, de 670,2 mii persoane, a crescut cu 45,1 mii fata de luna corespunzatoare a anului precedent.

Cresterea somajului a condus pe de o parte la reducerea consumului, iar pe de alta parte a influentat, in sensul reducerii, incasarile din impozitul pe salarii si din contributii sociale.
Rata anuala a inflatiei a inregistrat o crestere mai accentuata fata de finele celui de-al treilea trimestru al anului anterior (7,8% in luna septembrie 2010, fata de 4,9% in luna septembrie 2009), cu impact pozitiv asupra incasarilor din taxa pe valoarea adaugata.

Castigul salarial nominal mediu brut pe economie in luna septembrie 2010 a fost de 1.846 lei, iar cel net de 1.340 lei, ambele in scadere fata de luna corespunzatoare din anul precedent, cu 0,8%, respectiv cu 1,4%. Nivelurile medii ale acestor indicatori, calculate pentru al treilea trimestru al anului 2010, au fost cu 0,8%, respectiv cu 1,5% mai mici fata de aceeasi perioada a anului 2009.

Comparativ cu trimestrul al III-lea 2009, ritmul exporturilor, (care au crescut cu 27,2%*) a devansat ritmul importurilor (care au crescut cu 16,1%*). Valoarea schimburilor intracomunitare de bunuri in trimestrul al III-lea 2010 a fost cu 22,9%* mai mare decat in trimestrul al III-lea 2009 la exporturi si cu 18,5%* mai mare fata de trimestrul al III-lea 2009 la importuri, reprezentand 71,0%* din total exporturi si 73,0%* din total importuri.

Determinante pentru taxele vamale, importurile din zonele extra-UE au inregistrat, fata de trimestrul al III-lea 2009, o crestere de 9,9%*. [* la valori exprimate în euro]

Buletinul statistic fiscal cuprinde:
Nota de conjunctura
1. Principalii indicatori macroeconomici
2. Contribuabilii inregistrati
2.1 Numarul de contribuabili inregistrati la data de 30 iunie, pe tipuri de contribuabili
2. 2 Numarul de contribuabili activi persoane juridice inregistrati la data de 30 iunie, pe categorii de platitori conform vectorului fiscal
3. Activitatea de asistenta a contribuabililor
4. Venituri bugetare
4.1 Venituri bugetare realizate
4.2 Venituri colectate de la marii contribuabili
4.3 Venituri incasate din taxa pe valoare adaugata
5. Arierate
5.1. Evolutia stocului arieratelor ramase de recuperat la 30 iunie, pe bugete
5.2. Situatia incasarilor din arierate, pe tipuri de contribuabili
6. Executare silita
6.1. Încasari din executare silita pe bugete
6.2. Încasari pe modalitati de executare silita
7. Solutionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare
8. Costul colectarii
9. Numar de contestatii si sumele contestate
10. Activitatea de control financiar
11. Activitatea de inspectie fiscala
12. Activitatea Garzii Financiare
13. Rezultate ale Autoritatii Nationale a Vamilor
14. Indicatori de performanta

[document integral: ANAF-Buletin-statistic-fiscal-trim-III-2010.pdf]