Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat online Buletinul statistic fiscal nr. 1, aferent trimestrului I din anul 2010.

In introducere, la Nota de conjunctura se precizeaza:

În primul trimestru al anului 2010, ca urmare a restrangerii cererii pe plan intern si international, pe fondul adancirii crizei economice si financiare, produsul intern brut a scazut – in termeni reali – cu 2,5% comparativ cu trimestrul similar din 2009 si cu 0,3% (date ajustate sezonier) comparativ cu trimestrul IV 2009. Mentinerea trendului descrescator al activitatii economice a condus la diminuarea corespunzatoare a bazei de impozitare.

Scaderea investitiilor realizate in economia nationala cu 29,1%, precum si a investitiilor straine directe cu 52,7% in anul 2009 fata de anul precedent (si cu 51,3% in trimestrul I 2010 comparativ cu primul trimestru al anului anterior), a accentuat sentimentul de neincredere din piata, a majorat tendinta de protejare a lichiditatilor, a limitat miscarea capitalurilor si a afectat negativ crearea de noi locuri de munca.

În primele 3 luni ale anului 2010, activitatea sectorului constructii s-a diminuat cu 20,9%, in timp ce volumul productiei industriale a crescut cu 4,1% fata de aceeasi perioada a anului precedent, iar cifra de afaceri din industrie s-a majorat cu 5,9%.

Volumul cifrei de afaceri pentru comertul cu amanuntul cu exceptia autovehiculelor si a motocicletelor s-a redus cu 7,5%, in timp ce volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piata prestate populatiei a crescut fata de perioada corespunzatoare din anul 2009 cu 8,4%.

În luna martie 2010, efectivul salariatilor a fost de 4.302,6 mii persoane, cu 421,8 mii persoane (-8,9%) mai mic decat in luna martie 2009. Numarul mediu al salariatilor calculat pentru primul trimestru al anului 2010, de 4316,5 mii persoane, s-a situat cu 9,4% sub nivelul inregistrat in perioada corespunzatoare din anul precedent.

Rata somajului inregistrat s-a majorat, ajungand la 8,4% in martie 2010 (fata de 5,6% in martie 2009). Numarul somerilor inregistrati la sfarsitul lunii martie, de 765,3 mii persoane, a crescut cu 2,9 mii persoane fata de cel de la finele lunii anterioare si cu 251,7 mii fata de luna corespunzatoare a anului precedent. Cresterea somajului a condus pe de o parte la reducerea consumului, iar pe de alta parte a influentat in sensul reducerii, incasarile din impozitul pe salarii si din contributii sociale.

Rata medie lunara a inflatiei in primele trei luni ale anului 2010 a fost de 0,7%, cu 0,4 puncte procentuale sub nivelul inregistrat in perioada similara din 2009. Procesul de dezinflatie a contribuit la scaderea valorica a activitatilor economice inregistrate in primele trei luni ale anului 2010 si implicit a veniturilor incasate la buget. Cresterea mai lenta a ratei anuale a inflatiei fata de finele primului trimestru al anului anterior (4,2% in luna martie 2010 fata de 6,7% in luna martie 2009), concomitent cu reducerea volumului consumului, au avut un impact negativ asupra incasarilor din taxa pe valoarea adaugata.

Castigul salarial nominal mediu brut pe economie in luna martie 2010 a fost de 2074 lei, iar cel net de 1509, ambele in crestere fata de luna corespunzatoare din anul precedent, cu 7,9%, respectiv cu 7,6%. Nivelurile medii ale acestor indicatori calculate pentru primul trimestru al anului 2010 au fost cu 6,3%, respectiv cu 5,6% mai mari fata de aceeasi perioada a anului 2009.

Comparativ cu trimestrul I 2009, ritmul exporturilor (care au crescut cu 19,4%*) a devansat ritmul importurilor (care au crescut cu 11,0%*), in consecinta deficitul comercial a scazut. Valoarea schimburilor intracomunitare de bunuri in trimestrul I 2010 a fost cu 17,9%* mai mare fata de trimestrul I 2009 la exporturi si cu 7,7%* mai mare fata de trimestrul I 2009 la importuri, reprezentand 74,4%* din total exporturi si 72,2%* din total importuri.

Determinante pentru taxele vamale, importurile din zonele extra-UE au inregistrat o crestere fata de trimestrul I 2009 de 20,9%*. [* la valori exprimate în euro]

Buletinul statistic fiscal cuprinde:
Nota de conjunctura
1. Principalii indicatori macroeconomici
2. Contribuabilii inregistrati
2.1 Numarul de contribuabili inregistrati la data de 30 iunie, pe tipuri de contribuabili
2. 2 Numarul de contribuabili activi persoane juridice inregistrati la data de 30 iunie, pe categorii de platitori conform vectorului fiscal
3. Activitatea de asistenta a contribuabililor
4. Venituri bugetare
4.1 Venituri bugetare realizate
4.2 Venituri colectate de la marii contribuabili
4.3 Venituri incasate din taxa pe valoare adaugata
5. Arierate
5.1. Evolutia stocului arieratelor ramase de recuperat la 30 iunie, pe bugete
5.2. Situatia incasarilor din arierate, pe tipuri de contribuabili
6. Executare silita
6.1. Încasari din executare silita pe bugete
6.2. Încasari pe modalitati de executare silita
7. Solutionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare
8. Costul colectarii
9. Numar de contestatii si sumele contestate
10. Activitatea de control financiar
11. Activitatea de inspectie fiscala
12. Activitatea Garzii Financiare
13. Rezultate ale Autoritatii Nationale a Vamilor
14. Indicatori de performanta

[document integral: ANAF-Buletin-statistic-fiscal-trim-I-2010.pdf]

- Publicitate -