Codul Muncii, Legea nr. 53/2003 – republicata, reglementeaza la TITLUL IV – Salarizarea, CAPITOLUL 2 – Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, astfel:
ART. 164
(1) Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator programului normal de munca, se stabileste prin hotarare a Guvernului, dupa consultarea sindicatelor si a patronatelor. În cazul in care programul normal de munca este, potrivit legii, mai mic de 8 ore zilnic, salariul de baza minim brut orar se calculeaza prin raportarea salariului de baza minim brut pe tara la numarul mediu de ore lunar potrivit programului legal de lucru aprobat.
(2) Angajatorul nu poate negocia si stabili salarii de baza prin contractul individual de munca sub salariul de baza minim brut orar pe tara.
(3) Angajatorul este obligat sa garanteze in plata un salariu brut lunar cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara. Aceste dispozitii se aplica si in cazul in care salariatul este prezent la lucru, in cadrul programului, dar nu poate sa isi desfasoare activitatea din motive neimputabile acestuia, cu exceptia grevei.
(4) Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este adus la cunostinta salariatilor prin grija angajatorului.
ART. 165
Pentru salariatii carora angajatorul, conform contractului colectiv sau individual de munca, le asigura hrana, cazare sau alte facilitati, suma in bani cuvenita pentru munca prestata nu poate fi mai mica decat salariul minim brut pe tara prevazut de lege.

Salariu de baza minim brut pe tara garanta in plata

Anul Perioada Salariul de bază minim brut (lei) Baza legala
2000 ianuarie 45 HG 296/1999
februarie-noiembrie 70 HG 101/2000
decembrie 100 HG 1166/2000
2001 ianuarie-februarie 100 HG 1166/2000
2002 martie-decembrie 140 HG 231/2001
ianuarie-februarie 140 HG 231/2001
martie-decembrie 175 HG 1037/2001
2003 ianuarie-decembrie 250 HG 1105/2001
2004 ianuarie-decembrie 280 HG 1515/2003
2005 ianuarie-decembrie 310 HG 2346/2004
2006 ianuarie-decembrie 330 HG 1766/2005
2007 ianuarie-decembrie 390 HG 1825/2006
2008 ianuarie-septembrie 500 HG 1507/2007
octombrie-decembrie 540 HG 1051/2008
2009 ianuarie-decembrie 600 HG 1051/2008
2010 ianuarie-decembrie 600 HG 1051/2008
2011 ianuarie- decembrie 670 HG 1193/2010
2012 ianuarie- decembrie 700 HG 1225/2011
2013 ianuarie- iunie 750 HG 23/2013
iulie- decembrie 800 HG 23/2013
2014 ianuarie- iunie 850 HG 871/2013
iulie- decembrie 900 HG 871/2013
2015 ianuarie- iunie 975 HG 1091/2014
iulie-decembrie 1.050 HG 1091/2014
2016 ianuarie-aprilie 1.050 HG 1091/2014
mai – 1.250 HG 1017/2015
- Publicitate -

6 COMENTARII

  1. […] CASS-sănătate pentru veniturile impuse pe baza normei de venit Contribuabilii pentru veniturile impozabile din apicultură obţinute individual sau într-o formă de asociere datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS) în cotă de 5,5%. Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate reprezintă valoarea anuală a normei de venit raportată la cele 12 luni ale anului. Plăţile pentru CASS se efectuează în două rate egale: 25 octombrie inclusiv; 15 decembrie inclusiv. Important! În cazul în care contribuabilii realizează numai venituri din apicultura individual sau într-o formă de asociere, sub nivelul salariului de bază minim brut pe ţară lunar (750 lei, începând cu 1 februarie 2013 şi 800 lei, începând cu 1 iulie 2013) şi nu fac parte din familiile beneficiare de ajutor social, baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate reprezintă o treime din salariul de bază minim brut pe ţară. […]