Senatul a adoptat [nr. voturi: DA= 45 NU=31 AB=8] in sedinta din data de 23 noiembrie 2010 Propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, publicata in M.Of. nr.927 din 22 Decembrie 2003 (rectificata in M.Of. nr.112 din 06 Februarie 2004), cu modificarile si completarile ulterioare.

Forma adoptata prevede modificarea parti introductive a art. 43 Cotele de impozitare din TITLUL III Impozitul pe venit, CAP. I Dispozitii generale, incepand cu 1 ianuarie 2011, astfel:
„(1) Cota de impozit este de 10% si se aplica asupra venitului impozabil corespunzator fiecarei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din:”

Art 43 se refera la urmtoarele categorii de venituri:
a) activitati independente;
b) salarii;
c) cedarea folosintei bunurilor;
d) investitii;
e) pensii;
f) activitati agricole;
g) premii;
h) alte surse.

Propunerea legislativa a fost initiata de un grup de senatori din Grupul parlamentar al PDL (in frunte cu sen. Iulian Urban). Senatul este prima camera sesizata, iar Camera Deputatilor este camera decizionala.

Printre initiatorii propunerii adoptate sunt si 2 membri actuali ai Guvernului si anume sen. Ion Ariton, ministrul Economiei, si sen. Traian Igas, ministrul Internelor. Acestia nu erau ministri la momentul initierii propunerii [16.06.2010]. Cu toate acestea, Guvernul, reprezentat de prim-ministrul Emil Boc, nu sustine aceasta propunere legislativa.

- publicitate -

Urmarirea procesului legislativ: L621/2010

Reactii la propunerea legislativa adoptata de Senat:

Consiliul Fiscal:
„Consiliul Fiscal îşi exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că paşii procedurali prevăzuţi de Legea responsabilităţii fiscale nu au fost respectaţi, în condiţiile în care avizul Consiliului referitor la respectivul act normativ nu a fost solicitat. În plus, avizul Guvernului privind iniţiativa legislativă în cauză este negativ, iar aceasta nu este însoţită de propuneri de compensare a impactului financiar asupra bugetului general consolidat, deşi consecinţele asupra echilibrului bugetar sunt majore.”
„Consiliul fiscal îsi exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că pasii procedurali prevăzuţi de Legea responsabilităţii fiscale nu au fost respectaţi, în condiţiile în care avizul Consiliului referitor la respectivul act normativ nu a fost solicitat. În plus, avizul Guvernului privind iniţiativa legislativă în cauză este negativ, iar aceasta nu este însoţită de propuneri de compensare a impactului financiar asupra bugetului general consolidat, desi consecinţele asupra echilibrului bugetar sunt majore.” [hotnews.ro 24-11-2010]

FMI:
„Intai de toate, daca se va transforma intr-adevar in lege, aceasta masura ar pune o presiune suplimentara pe bugetul de stat in 2011, iar deficitul ar putea depasi 4,4%, tinta fixata si o conditie pentru ca Romania sa primeasca urmatoarele transe de la FMI si CE”.
„masurile dureroase, dar necesare adoptate in luna iulie pentru a solutiona problemele fiscale ale Romaniei incep sa isi arate roadele” [fmi.ro 24-11-2010]