OpANAF 2310/2007 – Inregistrare contracte incheiate cu companii externe

235

ORDINUL nr. 2.310/2007 din 3 decembrie 2007 privind procedura de inregistrare a contractelor incheiate intre persoane juridice romane si persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente
Publicat in MOf: nr. 858 din 13 decembrie 2007
Functie pasiva: abrogat prin OPANAF 1400/2012
Functie activa: abroga OpANAF 1415/2007
Cuprins: 10 articole, 2 anexa
Sumar continut: Ordinul aproba procedura pentru inregistrarea contractelor externe incheiate intre companii locale si companii straine care executa servicii care pot constitui sediu permanent in Romania conform art. 8 din Codul Fiscal si normele de aplicare. Inregistrarea contractelor externe se realizeaza numai prin depunerea la organul fiscal competent a unei declaratii de inregistrare, prevazuta in anexa la ordin (.pdf via mfinante.ro).

TEXT ACT: – versiune initiala data 16-06-2008
Ordinul nr. 2.310/2007 din 3 decembrie 2007 privind procedura de inregistrare a contractelor incheiate intre persoane juridice romane si persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,

în baza prevederilor pct. 21 alin. (1) din Normele metodologice date in aplicarea art. 8 din titlul I din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 , cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

ART. 1
(1) Persoanele juridice romane au obligatia sa inregistreze contractele incheiate cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente care executape teritoriul Romaniei prestari de servicii de natura lucrarilor de constructii, de montaj, activitatilor de supraveghere, activitatilor de consultanta, de asistenta tehnica si a oricaror alte activitati care pot constitui sediu permanent in Romania.
(2) inregistrarea contractelor se efectueaza la organele fiscale teritoriale in a caror raza persoanele juridice romane beneficiare ale activitatilor mentionate la alin. (1) isi au domiciliul fiscal, conform legii.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), persoanele juridice romane care au calitatea de contribuabili mari si mijlocii, potrivit reglementarilor legale in vigoare, au obligatia inregistrarii contractelor la organul fiscal competent pentru administrare.

ART. 2
Contractele incheiate de persoane juridice romane cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente pentru activitati desfasurate in afara teritoriului Romaniei nu fac obiectul inregistrarii, potrivit prezentelor dispozitii.

ART. 3
(1) Înregistrarea contractelor mentionate la art. 1 se realizeaza numai prin depunerea la organul fiscal competent a „Declaratiei de inregistrare a contractelor initiale/aditionale (conexe) incheiate cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente”, cod MEF 14.13.01.40/n, prevazutain anexa nr. 1.
(2) Declaratia se depune in termen de 30 de zile de la data incheierii contractelor.
(3) Modificarile intervenite in datele declarate initial se declara, in termen de 30 de zile de la data producerii acestora, prin depunerea unei noi Declaratii de inregistrare a contractelor initiale/aditionale (conexe) incheiate cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente.

ART. 4
Organul fiscal competent organizeaza evidenta contractelor intr-un Registru al contractelor incheiate cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente, care se conduce informatizat, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2.

ART. 5
Pentru neindeplinirea obligatiei de inregistrare a contractelor se aplica sanctiunea prevazutala art. 219 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 6
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantadin prezentul ordin.

ART. 7
Prevederile prezentului ordin se aplicasi contractelor aflate in derulare, incheiate anterior intrarii in vigoare a prezentului ordin. Termenul de inregistrare a acestor contracte la organul fiscal competent este 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin.

ART. 8
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscalanr. 1.415/2007 privind procedura de inregistrare a contractelor incheiate intre persoane juridice romane si persoane juridice sau fizice straine nerezidente, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 699 din 17 octombrie 2007.

ART. 9
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generalade tehnologia informatiei si Directia generalade administrare a marilor contribuabili din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, directiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor si Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, dupa caz, vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 10
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Daniel Chitoiu
Bucuresti, 3 decembrie 2007.
Nr. 2.310.

ANEXA 1 Declaratiei de inregistrare a contractelor initiale/aditionale (conexe) incheiate cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente
ANEXA 2 REGISTRU al contractelor incheiate cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente

Act cu anexe in .pdf
OpANAF-2310-2007-inregistrare-contracte-nerezidenti-Vinitiala.pdf

- Publicitate -

3 COMENTARII

 1. Intrebare: Care este sanctiunea care se aplica pentru neindeplinirea obligatiei de inregistrare a contractelor incheiate cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente?

  Raspuns DGFP 15.01.2008: Pentru neindeplinirea obligatiei de inregistrare a contractelor se aplica sanctiunea prevazuta la art.219 alin. (2) lit. d) din O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  http://www.dgfphd.ro/index/index.php?go=impozit_n

 2. Precizari DGFP ARAD: http://www.finantearad.ro/noutati.html Procedura de inregistrare a contractelor incheiate intre persoane juridice romane si persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente

  Persoanele juridice romane au obligatia sa inregistreze contractele incheiate cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente care executa pe teritoriul Romaniei prestari de servicii de natura lucrarilor de constructii, de montaj, activitatilor de supraveghere, activitatilor de consultanta, de asistenta tehnica si a oricaror alte activitati care pot constitui sediu permanent in Romania, potrivit Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.2310/2007.
  Inregistrarea contractelor se efectueaza la organele fiscale teritoriale in a caror raza persoanele juridice romane beneficiare ale activitatilor mai sus mentionate isi au domiciliul fiscal, conform legii. Prin exceptie, persoanele juridice romane care au calitatea de contribuabili mari si mijlocii, potrivit reglementarilor legale in vigoare, au obligatia inregistrarii contractelor la organul fiscal competent pentru administrare.
  Inregistrarea contractelor se realizeaza numai prin depunerea la organul fiscal competent, in termen de 30 de zile de la data incheierii contractelor, a „Declaratiei de inregistrare a contractelor initiale/aditionale (conexe) incheiate cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente”, cod MEF 14.13.01.40/n, prevazuta in anexa nr.1 la ordin.
  Modificarile intervenite in datele declarate initial se declara, in termen de 30 de zile de la data producerii acestora, prin depunerea unei noi declaratii.
  Contractele incheiate intre persoane juridice romane si persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente pentru activitati desfasurate in afara teritoriului Romaniei nu fac obiectul inregistrarii, potrivit dispozitiilor ordinului mai sus mentionat.