OMEF 227/2008 – Indicele de inflatie 2008 impozit pe profit anticipat

100

ORDINUL nr. 227/2008 din 24 ianuarie 2008 privind indicele de inflatie utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual
2008-02-04 – Publicat in MOf: nr. 87 din 4 februarie 2008

OMEF nr. 227/2008 din 24 ianuarie 2008 privind indicele de inflatie utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual

Avand in vedere prevederile art. 34 alin. (1) lit. a), ale alin. (6) si (14) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite urmatorul ordin:

ART. 1
Pentru anul fiscal 2008, indicele de inflatie utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual este 3,8%.

ART. 2
Directia generala legislatie impozite directe, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 3
Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Ministrul economiei si finantelor, Catalin Doica, secretar de stat
Bucuresti, 24 ianuarie 2008.
Nr. 227.

Act in .pdf
OMEF-227-2008-indice-inflatie-2008-profit-anticipat-Vinitiala.pdf

- Publicitate -

2 COMENTARII